MASTER: TEOLOGIE PRACTICĂ

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Tainele de inițiere: Teologie și practica liturgică (Discipl. Aplicativă / DA) 39.01.S.01.I.401
Actualitatea dreptului sacramental (DA) 39.01.S.01.I.402
Tainele de inițiere: Teologie și practica liturgică (DA) 39.01.S.02.I.403
Epoca patristică, bază a catehizării de azi. Aspecte practice/aplicative (DA) 39.01.A.01.I.404
Metodologia  cercetării științifice în domeniul studiilor religioase . Etică şi integritate academică (DA) 39.01.A.01.I.406
Istoria muzicii bisericești din Transilvania 39.01.A.01.O.405a
Comunicarea intra-parohială 39.01.A.01.O.405b
Metode noi în Omiletică (DA) 39.01.A.02.I.406
Aspecte actuale ale cântării bisericești din Transilvania (DA) 39.01.A.02.I.407
Istoria şi evoluţia anaforalei euharistice 39.01.A.02.O.408a
Biserica Ortodoxă şi raporturile canonice cu eterodocşii 39.01.A.02.O.408b
Practica de specialitate 39.01.A.02.I.209
Sf. Taină a Cununiei: explicare și practică liturgică (DA) 39.01.S.03.I.409
Teologia cântării liturgice (DA) 39.01.S.03.I.410
Taina Hirotoniei, instituirea și practicarea ei în Biserica primară (DA) 39.01.S.04.I.411
Taina Sfântului Maslu, taina vindecării sufletești și trupești (DA) 39.01.S.04.I.412
Probleme canonice actuale (DA) 39.01.A.03.I.413
Teologia anaforalei euharistice 39.01.A.03.O.414a
Cultul Bisericii şi Apocalipsa Sf. Ioan 39.01.A.03.O.414b
Legislaţia civilă cu privire la culte și aplicarea ei (DA) 39.01.A.04.I.415
Contribuția teologilor români la tezaurul pastoral ortodox 39.01.A.04.I.416
Taina Mărturisirii păcatelor în cultul și spiritualitatea ortodoxă (DA) 39.01.A.04.O.417a
Omilia și cateheza din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în epoca modernă (DA) 39.01.A.04.O.417b
Elaborarea lucrării de încheiere a programului de studii (disertația) 39.01.A.04.O.217