MASTER: TEOLOGIE SISTEMATICĂ

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Doctrină creştină comparată 39.01.S.01.I.301
Religii in diaspora. Dinamici şi interferenţe 39.01.S.01.I.302
Doctrină creştină comparată 39.01.S.02.I.303
Principalele probleme doctrinare abordate în plan ecumenic 39.01.S.02.I.304
Teologie socială și etică. Fundamente 39.01.S.02.I.305
Mistica şi redescoperirea ei în teologia secolului XX 39.01.A.01.I.306
Teologie şi ştiinţă 39.01.A.01.O.307a
Teologie şi filosofie 39.01.A.01.O.307b
Metodologia  cercetării științifice în domeniul studiilor religioase . Etică şi integritate academică 39.01.A.01.I.308
Isihasme bizantine în secolele XIII-XV 39.01.A.02.I.309
Bioetică creştină 39.01.A.02.O.310a
Probleme acutuale ale misiologiei ortodoxe 39.01.S.02.O.310b
Practica de specialitate 39.01.A.02.I.311
Transformări ale religiosului şi ale înţelegerii acestuia în orizontul cultural al modernităţii 39.01.S.03.I.310
Tradiție și dezvoltare în teologia Dogmatică 39.01.S.04.I.311
Specificul misionar şi ecumenic al BOR 39.01.A.03.I.312
Teologie socială și etică. Probleme speciale 39.01.A.03.I.313
Mariologie şi isihasm 39.01.A.03.O.314a
Eclesiologie comparată 39.01.A.03.O.314b
Hristologia Epistolei către Evrei 39.01.A.03.O.314c
Spiritualitatea creștină – tradiție patristică și provocări postmoderne 39.01.A.04.I.315
Teologia misiologică. Metode noi în cercetarea pastoral-misionară 39.01.A.04.I.316
Cercetări contemporane de apologetică creștină. Teme și metodologie 39.01.A.04.I.317
Noi directii de cercetare in cadrul disciplinei „Studii religioase”. 39.01.A.04.O.318a
Cercetări contemporane de antropologie ortodoxă. Teme și metodologie 39.01.A.04.O.318b
Elaborarea lucrării de încheiere a programului de studii (disertația) 39.01.A.04.O.319