Studia Doctoralia Andreiana

Prima revistă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” dedicată exclusiv doctoranzilor

În timpul celor trei ani dedicaţi cercetării ştiinţifice mulţi aspiranţi la titlul de „Doctor în Teologie” s-au confruntat cu izolarea academică, fiind adesea marginalizaţi în spaţiul universitar pentru simplul motiv că roadele muncii lor sunt lipsite de aplicabilitate şi, prin urmare, irelevante pentru viaţa de zi cu zi.

Conştienţi de această situaţie, doctoranzii din cadrul Facultăţii de Teologie din Sibiu au dorit arate că cercetarea teologică încă mai are ceva de oferit societăţii contemporane, iar intenţia s-a materializat într-o serie de activităţi academice care au culminat cu organizarea simpozioanelor semestriale cu diferite teme de actualitate.

O activitate strâns legată de desfăşurarea acestor simpozioane o reprezintă începând din noiembrie 2012, publicarea revistei Studia Doctoralia Andreiana, un periodic semestrial menit să pună la îndemâna celor interesaţi o parte din materialele susţinute în cadrul lucrărilor acestor manifestări, reflectând, în acelaşi timp, dorinţa doctoranzilor de a-şi prezenta stadiul cercetării ştiinţifice individuale, de a dezbate problemele actuale din viaţa Bisericii şi de a trasa împreună cu profesorii îndrumători noi direcţii pastoral-misionare sau noi ipoteze de lucru în cazul disciplinelor istorico-biblice.

Deşi se află încă la început Studia Doctoralia Andreiana a avut un impact decisiv în activitatea studenţilor doctoranzi, întrucât se urmăreşte delimitarea unor elemente formale de tehnoredactare a studiilor, foarte utile în perioada de redactare a tezei propriu-zise, iar colectivul redacţional a fost foarte exigent în trierea studiilor din acest punct de vedere. Pe lângă exersarea şi aplicarea sistematică a metodicii specifice de lucru, revista a impus şi un anumit ritm de pregătire al materialelor, încurajându-i pe autori să vină cu noi contribuţii în fiecare semestru.

În ceea ce priveşte calitatea studiilor se poate sesiza o îmbunătăţire treptată cu fiecare număr, precum şi interesul crescând al doctoranzilor din cadrul altor facultăţi de profil de a-şi publica rezultatele diferitelor cercetări ştiinţifice.

Un element inedit îl constituie faptul că studiile sunt urmate de o mică rubrică rezervată doctoranzilor sibieni care au promovat susţinerea tezelor, scurtele notiţe fiind realizate de către domnul Ştefan Mărculeţ, care ne-a oferit pe această cale un feedback al calităţii studiilor doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie din Sibiu.

Nădăjduim că prezenţa revistei Studia Doctoralia Andreiana va stimula dorinţa doctoranzilor de a avansa şi mai mult în munca lor de cercetare, de a participa cu studii valoroase şi, de ce nu, de a da contribui cu poziţii critice la unele materiale deja publicate pe baza unei argumentaţii pertinente.

Studia Doctoralia Andreiana

Medical research paper is really hard to write, so use theresearchpaper to buy it from writers