LICENŢĂ: TEOLOGIE PASTORALĂ – ANUL I

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Introducere în studiul Vechiului Testament 38.01.F.01.I.001
Introducere în studiul Vechiului Testament 38.01.F.02.I.002
Introducere în studiul Noului Testament 38.01.F.02.I.003
Istorie bisericească universală 38.01.F.01.I.004
Istorie bisericească universală 38.01.F.02.I.005
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 38.01.F.02.I.006
Patrologie și literatură postpatristică 38.01.F.02.I.007
Muzică bisericească şi ritual 38.01.S.01.I.008
Muzică bisericească şi ritual 38.01.S.02.I.009
Formare duhovnicească 38.01.S.01.I.010
Formare duhovnicească 38.01.S.02.I.011
Limba greacă biblică şi patristică 38.01.S.01.I.012
Informatică în studiul teologiei 38.01.S.01.I.013
Informatică în studiul teologiei 38.01.S.02.I.014
Practică de specialitate 38.01.S.02.I.015
Etică și integritate academică. Metodologie teologică 38.01.S.01.O.016.1
Dicţionar teologic 38.01.S.01.O.016.2
Topografia istorică a Ţării Sfinte 38.01.S.02.O.017.1
Istoria epocii Noului Testament 38.01.S.02.O.017.2
Limba străină 38.01.C.01.I.018
Limba străină 38.01.C.01.I.019
Educaţie fizică 38.01.C.01.I.020
Educaţie fizică 38.01.C.01.I.021