LICENŢĂ: TEOLOGIE PASTORALĂ – ANUL III

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Teologie dogmatică 38.01.F.05.I.046
Teologie dogmatică 38.01.F.06.I.047
Teologie liturgică 38.01.F.05.I.048
Teologie litrugică 38.01.F.06.I.049
Teologie morală 38.01.F.06.I.050
Spiritualitate 38.01.F.06.I.051
Istoria și filosofia religiilor 38.01.F.05.I.052
Istoria și filosofia religiilor 38.01.F.06.I.053
Misiologie și ecumenism 38.01.F.05.I.054
Misiologie și ecumenism 38.01.F.06.I.055
Catehetică 38.01.S.05.I.056
Catehetică 38.01.S.06.I.057
Cântare bisericească și imnografie creștină 38.01.S.05.I.058
Cântare bisericească și imnografie creștină 38.01.S.06.I.059
Formare duhovnicească 38.01.S.05.I.060
Formare duhovnicească 38.01.S.06.I.061
Drept bisericesc 38.01.S.06.I.062
Practică de specialitate 38.01.S.06.I.063
Istoria muzicii bisericești la români 38.01.S.05.O.064.1
Tratate despre preoţie la Sfinţii părinţi 38.01.S.05.O.064.2
Elemente de antropologie creștină 38.01.S.06.O.065.1
Catehizarea adulţilor 38.01.S.06.O.065.2
Istorie bisericească transilvăneană în perspectivă ecumenică 38.01.S.05.F.066.1
Liturghie, muzică și rugăciune în experienţă ortodoxă și evanghelică 38.01.S.05.F.066.2
Multiconfesionalitate în Transilvania 38.01.S.05.F.066.3
Exegeză în perspectivă ecumenică 38.01.S.05.F.066.4