LICENŢĂ: TEOLOGIE PASTORALĂ – ANUL IV

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Teologie dogmatică 38.01.F.07.I.067
Teologie dogmatică 38.01.F.08.I.068
Teologie liturgică 38.01.F.07.I.069
Teologie liturgică 38.01.F.08.I.070
Teologie morală 38.01.F.07.I.071
Teologie morală 38.01.F.08.I.072
Spiritualitate ortodoxă 38.01.F.07.I.073
Spiritualitate ortodoxă 38.01.F.08.I.074
Istoria și filosofia religiilor 38.01.F.07.I.075
Misiologie și ecumenism 38.01.F.07.I.076
Misiologie și ecumenism 38.01.F.08.I.077
Drept bisericesc 38.01.S.07.I.078
Drept bisericesc 38.01.S.08.I.079
Omiletică 38.01.S.07.I.080
Teologie pastorală 38.01.S.07.I.081
Teologie pastorală 38.01.S.08.I.082
Apologetică 38.01.S.08.I.083
Psiho-sociologie religioasă 38.01.S.07.O.084.1
Administraţie parohială 38.01.S.07.O.084.2
Introducere în bioetică 38.01.S.08.O.085.1
Teologie socială 38.01.S.08.O.085.2
Spiritualitate ortodoxă 38.01.S.07.F.086.1
Provocări sociale actuale 38.01.S.07.F.086.2
Tradiţii culturale 38.01.S.07.F.086.3
Seminar de cercetare: Dogmatică Ortodoxă și dialog ecumenic 38.01.S.07.F.086.4