Şcoala Doctorală

Deşi şi-a dovedit de timpuriu valoarea, instruindu-i pe mulţi dintre ierarhii şi profesorii de astăzi ai facultăților de teologie din ţară, Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu a primit dreptul de a conferi doctoratul în Teologie abia în anul 1984. În prezent ciclul de studii doctorale este coordonat de către opt conducători de doctorat, recunoscuți prin Ordinul Ministrului Educației Naționale, fiind unul dintre cele mai consistente programe din întreaga teologie universitară românească.

Chiar şi după retragerea Profesorilor emeriţi Mircea Păcurariu şi Constantin Voicu, Şcoala Doctorală acoperă o vastă arie de discipline teologice, îndrumate după cum urmează:

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR DISCIPLINA
1. IPS Prof.univ.dr. LAURENTIU LIVIU STREZA Teologie liturgică şi artă creştină
2. Pr. Prof.univ.dr. DUMITRU ABRUDAN Vechiul Testament
3. Pr. Prof.univ.dr. VASILE MIHOC Noul Testament
4. Arhid. Prof.univ.dr. IOAN ICĂ Spiritualitate
5. Pr. Prof.univ.dr. NICOLAE CHIFĂR Istoria Bisericii Universale
6. Pr. Prof.univ.dr. VASILE GRĂJDIAN Muzică bisericească
7. Pr. Prof.univ.dr. AUREL PAVEL Misiologie
8. Prof.univ.dr. CIPRIAN IOAN STREZA Liturgica
9. Prof.univ.dr. PAUL BRUSANOWSKI Istoria Bisericii Române
10. Pr. Prof.univ.dr. DANIEL BUDA Istoria Bisericii Universale
11. Prof.univ.dr. SEBASTIAN MOLDOVAN Morală
12. Conf.univ.dr. NICOLAE MOŞOIU Dogmatică
13. Conf.univ.dr. CONSTANTIN NECULA Omiletică şi Catehetică
14. Conf.univ.dr. CONSTANTIN HORIA OANCEA Vechiul Testament
15. Lect.univ.dr. CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI Morală
16. Lect.univ.dr. ALINA GABRIELA PĂTRU Istoria şi filosofia religiilor
Director Şcoală Doctorală
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Cursurile desfăşurate în cadrul programului de studii doctorale au fost adaptate şi integrate începând cu anul 2011 în structura Şcolii Doctorale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, urmând ca normele metodologice şi ştiinţifice (C 1) să fie deprinse într-un curs comun alături de ceilalţi doctoranzi ai universităţii.

Acestui curs general i se adaugă două suite de prelegeri cu conţinut specific profilului teologic. Cea dintâi (C 2) este condusă de către Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr, are caracter introductiv şi se adresează tuturor studenţilor aspiranţi la titlul de Doctor în Teologie. Ultimul curs este menit să răspundă particularităţilor principalelor grupe de discipline studiate şi este condus după cum urmează:

C 3.1 destinat disciplinelor istorico-practice, îndrumat de ÎPS Prof. Dr. Laurenţiu (Liviu) Streza, Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian şi Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, şi

C 3.2 destinat disciplinelor biblico-sistematice, îndrumat de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr şi Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel.

Pe lângă cele 3 cursuri studenţii doctoranzi sunt încurajaţi să se alăture proiectelor coordonate de către Centrul de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga”. În cadrul activităţilor academice se numără şi organizarea semestrială a Simpozionului Doctoranzilor în Teologie, desfăşurat cu regularitate începând cu iunie 2012.

O activitate strâns legată de desfăşurarea acestor simpozioane o reprezintă începând din noiembrie 2012, publicarea revistei Studia Doctoralia Andreiana, un periodic semestrial menit să pună la îndemâna celor interesaţi o parte din materialele susţinute în cadrul lucrărilor acestor manifestări, reflectând, în acelaşi timp, dorinţa doctoranzilor de a-şi prezenta stadiul cercetării ştiinţifice individuale, de a dezbate problemele actuale din viaţa Bisericii şi de a trasa împreună cu profesorii îndrumători noi direcţii pastoral-misionare sau noi ipoteze de lucru în cazul disciplinelor istorico-biblice.

Ca răspuns la neconcordanţele dintre necesităţile specifice cercetării teologice şi cursurile generale de metodică, orientate în special spre nevoile domeniilor aplicative, cu accente deosebite pe statistică şi pe managementul calităţii, la iniţiativa studenţilor doctoranzi începând cu semestrul II al anului universitar 2013-2014 se va organiza un colocviu bilunar în care se vor discuta probleme concrete de metodică şi se va căuta modul în care acestea pot fi aplicate în cazul disciplinelor ce aparţin cercetării fundamentale.

 

Programa pentru examenul la Teologie Dogmatică se găsește aici.