Şcoala Doctorală

Primul program de studii doctorale în teologie a debutat la Sibiu în anul 1984, când școala de teologie ortodoxă se numea Institutul Teologic de Grad Universitar. A fost al doilea centru teologic ortodox din România care a primit acreditare pentru a desfășura un program doctoral în Teologie Ortodoxă. Acesta a stat la baza fondării, mai târziu, a Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Pe parcursul celor aproape patruzeci de ani de activitate, programul de studii doctorale în teologie a produs sute de doctori. Mulți dintre aceștia sunt activi în diferite centre universitare din țară și străinătate sau slujesc Biserica Ortodoxă Română atât în țară, cât și în diaspora.

La ora actuală, domeniul doctoral Teologie își desfășoară activitatea cu paisprezece îndrumători de doctorat, acoperind mai toate disciplinele teologice. Prin ordinul ministrului educației nr. 5498 din 27 octombrie 2021, domeniul de doctoral Teologie a fost reacreditat, alături de alte domenii doctorale ale Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Disciplinele teologice îndrumate în Şcoala Doctorală sunt următoarele:

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR DISCIPLINA
1. IPS Prof. univ. dr. LAURENTIU LIVIU STREZA Teologie liturgică şi artă creştină
2. Arhid. Prof. univ. dr. IOAN ICĂ Spiritualitate
3. Pr. Prof. univ. dr. NICOLAE CHIFĂR Istoria Bisericii Universale
4. Pr. Prof. univ. dr. VASILE GRĂJDIAN Muzică bisericească
5. Pr. Prof. univ. dr. AUREL PAVEL Misiologie
6. Prof. univ. dr. CIPRIAN IOAN STREZA Liturgica
7. Prof. univ .dr. PAUL BRUSANOWSKI Istoria Bisericii Române
8. Pr. Prof.univ. dr. DANIEL BUDA Istoria Bisericii Universale
9. Prof. univ. dr. SEBASTIAN MOLDOVAN Morală
10. Pr. Conf.univ. dr. NICOLAE MOŞOIU Dogmatică
11. Pr. Conf. univ. dr. CONSTANTIN NECULA Omiletică şi Catehetică
12. Pr. Conf. univ. dr. CONSTANTIN HORIA OANCEA Vechiul Testament
13. Lect. univ. dr. CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI Morală
14. Lect. univ. dr. ALINA GABRIELA PĂTRU Istoria şi filosofia religiilor
Coordonator Domeniu Teologie
Pr. Prof. Dr. DANIEL BUDA

Cursurile desfăşurate în cadrul programului de studii doctorale au fost adaptate şi integrate începând cu anul 2011 în structura Şcolii Doctorale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, urmând ca normele metodologice şi ştiinţifice (C 1) să fie deprinse într-un curs comun alături de ceilalţi doctoranzi ai universităţii.

Acestui curs general i se adaugă două suite de prelegeri cu conţinut specific profilului teologic. Cea dintâi (C 2) este condusă de către Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr, are caracter introductiv şi se adresează tuturor studenţilor aspiranţi la titlul de Doctor în Teologie. Ultimul curs este menit să răspundă particularităţilor principalelor grupe de discipline studiate şi este condus după cum urmează:

C 3.1 destinat disciplinelor istorico-practice, îndrumat de ÎPS Prof. Dr. Laurenţiu (Liviu) Streza, Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian şi Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, şi

C 3.2 destinat disciplinelor biblico-sistematice, îndrumat de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr şi Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel.

Pe lângă cele 3 cursuri studenţii doctoranzi sunt încurajaţi să se alăture proiectelor coordonate de către Centrul de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga”. În cadrul activităţilor academice se numără şi organizarea semestrială a Simpozionului Doctoranzilor în Teologie, desfăşurat cu regularitate începând cu iunie 2012.

O activitate strâns legată de desfăşurarea acestor simpozioane o reprezintă începând din noiembrie 2012, publicarea revistei Studia Doctoralia Andreiana, un periodic semestrial menit să pună la îndemâna celor interesaţi o parte din materialele susţinute în cadrul lucrărilor acestor manifestări, reflectând, în acelaşi timp, dorinţa doctoranzilor de a-şi prezenta stadiul cercetării ştiinţifice individuale, de a dezbate problemele actuale din viaţa Bisericii şi de a trasa împreună cu profesorii îndrumători noi direcţii pastoral-misionare sau noi ipoteze de lucru în cazul disciplinelor istorico-biblice.

Ca răspuns la neconcordanţele dintre necesităţile specifice cercetării teologice şi cursurile generale de metodică, orientate în special spre nevoile domeniilor aplicative, cu accente deosebite pe statistică şi pe managementul calităţii, la iniţiativa studenţilor doctoranzi începând cu semestrul II al anului universitar 2013-2014 se organizează un colocviu bilunar în care se vor discuta probleme concrete de metodică şi se va căuta modul în care acestea pot fi aplicate în cazul disciplinelor ce aparţin cercetării fundamentale.

 

Coordonator Domeniu Teologie

Pr. Prof. Dr. DANIEL BUDA

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descărcare