OPȚIONAL BIBLICE

NOUL TESTAMENT

Subiecte pentru examenul de LICENȚĂ la disciplina

Studiul Noului Testament

1. Cronologia vieții Mântuitorului:

a) Nașterea lui Iisus Hristos;
b) Activitatea publică a Domnului; moartea și Învierea Domnului.

2. Sfânta Evanghelie de la Matei:

a) Înțelesul cuvântului „Evanghelie”; autorul primei Evanghelii;
b) Limba, primii destinatari și data scrierii Evangheliei;
c) Planul; scurte considerații asupra cuprinsului.

3. Autorul Evangheliei a patra:

a) Mărturia Tradiției;
b) Sf. Apostol Ioan în Noul Testament;
c) bătrânețea și adormirea Sf. Apostol Ioan.

4. Nașterea Domnului în relatare mateiană (Mt 1,18-25) – exegeză. Despre problema așa-numiților „frați” ai Domnului.

5. Buna Vestire a nașterii Mântuitorului (Lc 1,26-38); Sf. Fecioară Maria la Elisabeta; cântarea Maicii Domnului (Lc 1,39-56) — exegeză.

6. Cartea Faptele Apostolilor: prologul; Înălțarea Domnului (Fapte 1,1-12); Cei unsprezece; alegerea lui Matia (Fapte 1,13-26); Pogorârea Sfântului Duh (Fapte 2,1-41).

7. Epistola către Romani: împrejurările și scopul, data și locul scrierii; planul.

8. Epistolele captivității: generalități. Epistola catre Filipeni: împrejurările și scopul, data și locul scrierii; planul. Cuprinsul Epistolei către Filipeni (text și scurtă interpretare).

9. Ierarhia sacramentală a Bisericii primare după Epistolele Pastorale.

10. Condițiile subiective ale mântuirii după Sf. Apostol Pavel (mai ales în Galateni și Romani) și în Epistola Sf. Iacov (2,14-26).

Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT (TEOLOGIE SOCIALĂ)

Subiecte pentru examenul de LICENȚĂ la disciplina

 Studiul Vechiului Testament

(Teologie Socială)

 

1) Poezia Vechiului Testament.

2) Cartea Iov. Cuprinsul carții.

3) Cartea Iov. Unitatea carții și autorul ei; Istoricitatea cuprinsului. Valoarea antropologică a cărții.

4) Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă.

5) Autorii Cărții Psalmilor. Cuprinsul Cărții psalmilor (clasificarea psalmilor).

6) Teologia și învățătura morală a psalmilor.

7) Psaltirea în cultul Bisericii Ortodoxe.

8) Fenomenul sapiențial în Israel. Doctrina Cărții Proverbelor.

9) Eclesiastul – de la pesimism și fatalitate la credință și responsabilitate.

10) Cântarea Cântărilor – frumusețe, iubire, puritate, poezie.

STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT (TEOLOGIE PASTORALĂ)

Subiecte pentru examenul de LICENȚĂ la disciplina

Studiul Vechiului Testament

Teologie Pastorală

 

1. Pentateuhul. Chestiuni introductive (nume, cuprins, unitate și diversitate, teorii despre compunerea Pentateuhului).

2. Cărțile istorice. Chestiuni generale (subiect de sinteza).

3. Cărțile didactico-poetice. Chestiuni generale (subiect de sinteză).

4. Cărțile profetice. Chestiuni generale (subiect de sinteză).

5. Facere. Crearea lumii și a omului. Căderea în păcat.

6. Ieșire. Decalogul. Poziția sa în iudaism, creștinism și societate. Interpretarea celor 10 porunci.

7. Profetul Ilie.

8. Profeții mesianice din cărțile Isaia.

9. Cartea Psalmilor în Biserică.

10. Cartea Iov și problema suferinței.

Bibliografie:

– Sfânta Scriptură. Ediție jubiliară, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, EIBMBOR, 2001.

– Studiul Vechiului Testament pentru institutele teologice, EIBMBOR (1955, 1985) sau Ed. Renasterea (2003).

– D. Abrudan,Cărțile didactico-poetice ale Vechiului Testament, Editura Universității “Lucian Blaga” Sibiu, 2001 (ediția a 2-a la Editura Andreiană, Sibiu, 2006).

– Pr. Conf. C. OanceaIntroducere în Vechiul Testament. Suport de curs 2009-2012.

– C. OanceaNarațiunile profetice din Cartea I Regi. Introducere, traducere și comentariu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

– Pr. C. Oancea, “Ipostaze ale Profetului Ilie în Biblie și la Părinți”, în Septuaginta II. Iisus Nave. Judecătorii. Ruth. 1-4 Regi, Polirom, 2004, pp. 444-451.

Succes la examen !