OPȚIONAL ISTORICE

I.B.O.R

SUBIECTE PENTRU LICENŢA IBOR

1. Regulamentele Organice si Biserica Ortodoxa din Principatele Romane;

2. Alexandru Ioan Cuza şi BOR;

3. Alegerea episcopilor în Regatul României între 1872-1925. Exemplificare în cazul mitropoliţilor primaţi;

4. Sfanţul Sinod şi Consistoriul Superior bisericesc în Biserica din Vechea Românie înainte de 1918;

5. Legea clerului mirean şi Casa Bisericii în vechea Românie;

6. Biserica din Transilvania între 1761-1848;

7. Mitropolitul Andrei Şaguna;

8. Statutul Organic şi constituţionalismul vieţii bisericeşti din Mitropolia transilvană între 1870-1925;

9. Unificarea bisericească între 1919-1925.

10. Viaţa bisericească din România între 1925-1948. Concordatul, Legea cultelor din 1928. Statutele de organizare bisericească din 1925 şi 1948.

I.B.U

TEME PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA

1. Imparatul Constantin cel Mare si crestinismul

2. Teologia trinitara si Sinoadele I si II ecumenice

3. Teologia hristologica si Sinoadele III, IV si VI ecumenice

4. Iconoclasmul si Sinodul VII ecumenic

5. Schisma de la 1054

6. Sinodul unionist de la Ferrara – Florenta

7. Patriarhii Kiril Lukaris si Ieremia II

8. Marturisiri de credinta ortodoxe din secolul al XVII-lea

9. Conciliul I Vatican

10. Configuratia actuala a Bisericii Ortodoxe

Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifar

PATROLOGIE

SUBIECTE PATROLOGIE EXAMEN LICENTA

1. Sf. Iustin, Martirul si Filosoful – viata, opera, doctrina

2. Origen – viata, opera, doctrina

3. Sf. Atanasie cel Mare – viata, opera, doctrina

4. Sf. Vasile cel Mare – viata, opera, doctrina

5. Sf. Grigorie de Nazianz – viata, opera, doctrina

6. Sf. Grigorie de Nyssa – viata, opera, doctrina

7. Sf. Ioan Gura de Aur – viata, opera, doctrina

8. Fericitul Augustin – viata, opera, doctrina

9. Sf. Maxim Marturisitorul – viata, opera, doctrina

10. Sf. Ioan Damaschin – viata, opera, doctrina

Bibliografie:

– Cicerone Iordachescu, Istoria vechii literaturi crestine, vol. 1. I-III, Iasi, 1934, 1935, 1940, reeditată 1997;

– Ioan G. Coman, Patrologie, Bucureşti, 1956, reeditata

– Idem, Patrologie, vol. I, II, III. Bucuresti, 1984;

– Constantin Voicu, Curs Patrologie pentru anul I-II, (dactilografiat).

Succes la examen !