Centrul de Cercetare Teologică al Facultății de Teologie “Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Centrului de Cercetare Teologică se constituie ca o continuare şi o completare firească a procesului de învăţământ desfăşurat în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu. Această îmbinare armonioasă a cercetării teologice cu procesul de învăţământ defineşte conceptul integrării activităţii de cercetare ştiinţifică cu procesul de învăţământ, conform căruia cercetarea ştiinţifică însoţeşte toate treptele procesului de învăţământ, la nivel de licenţă, master şi doctorat.

La nivelul CCT se desfăşoară deopotrivă activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi respectiv creaţie artistică şi promovarea culturii. Astfel, în cadrul unităţii de cercetare s-au constituit două laboratoare cu tematici şi obiective bine definite, după cum urmează:

1. Grupul de cercetare „Teologia ortodoxă în societatea contemporană”

 Obiectivele grupului:

Abordarea sistematică a principalelor domenii de dialog/confruntare între teologia ortodoxă, patristică şi contemporană, şi problemele majore ale societăţii actuale. Au fost identificate patru teme generice, care vor fi elaborate şi detaliate în principal cadrul cercetării de grup, dar şi al unor programe didactice (workshop, şcoală de vară), în vederea creşterii competenţei specialiştilor teologi de aborda teme într-o manieră inter- şi trans-disciplinară. Grupul va avea un laborator de traduceri din literatura patristică (lb. greacă veche), pentru a valorifica sursele mai puţin cunoscute ale Tradiţiei.

Tematica de cercetare:

  •  antropologie teologică
  •  teologie pastorală şi misionară
  •  teologie socială
  •  bioetică
  •  laborator de traduceri patristice
This concerns the youngest candidates who, having recently entered working life, will perhaps feel caught off guard by this preparatory work. Consider that if the examiners, in the conversation with the jury, judge the candidates on the way they defend their ideas and not on the ideas themselves, it is the same during the professional interview. It is therefore not the number of experiences that is authentic, but the analysis that will write my essay plagiarism free. However, to carry out your investigations, do not hesitate to widen the field of your research to associative or sporting experiences that you may have known on the fringes of working life. To practice, for example, a sport at high level implies constancy, endurance as well as a great rigor. However, these qualities are not intended to be confined to this one area but participate in the whole personality and are therefore likely to be transferred to other professional sectors, in particular. It would, therefore, be a shame to deprive yourself of the benefit of such activities.

2. Grupul de cercetare „Istorie, cultură şi patrimoniu bisericesc”

Obiectivele grupului:

Începând cu anul 2002 o echipă de specialişti ai Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu a început să recenzeze, să înregistreze, să arhiveze, să analizeze şi să valorifice într-un mod cât mai sistematic diversele aspecte ale cântării în parohiile Arhiepiscopiei Sibiului. Rezultatele cercetărilor s-au concretizat într-o serie de studii (12) şi cărţi (5) publicate, ca şi prin alcătuirea unei arhive multimedia – cuprizând cca. 99 CD-uri cu peste 3000 cântări înregistrate, 100 secvenţe video, 300 fotografii digitale etc. Această activitate de cercetare va fi continuată în anii următori.

Tematica de cercetare

  • istoria bisericească universală şi a Bisericii Ortodoxe Române
  • valorificarea patrimoniului bisericesc material şi imaterial din Transilvania

Regulament CCT

PDF Embedder requires a url attribute

Membrii CCT

GRUPUL DE CERCETARE “TEOLOGIA ORTODOXĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ”  GRUPUL DE CERCETARE “ISTORIE, CULTURĂ ŞI PATRIMONIU BISERICESC”
Director Centru Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian
Secretar Știinţific Dr. Dragoş Boicu
Coordonatori grupe de cercetare Pr. Prof. Ioan I. Ică jr. Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Membrii Titulari Pr. Conf. Dr. Irimie Marga Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula Pr. Lect. Dr. Sorin Dobre
Conf. Dr. Ciprian Streza Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan
Conf. Dr. Sebastian Moldovan Pr. Asist. Dr. Dan Alexandru Streza
Lect. Dr. Vasile Chira
Ierom. Asist. Dr. Vasilică Bîrzu
Asist. Dr. Corina Grecu
Drd. Enciu Mădălin
Membrii Asociaţi Dr. Marius Tofan Dr. Dragoş Boicu
Drd. Ciprian-Zaharia Brat Dr. Remus Feraru
Pr. Asist.Dr. Radu Gârbacea
Dr. Ştefan Mărculeţ
Membrii Onorifici IPS Prof. Dr. Laurenţiu Streza
Pr. Prof. Em. Acad. Mircea Păcurariu
Arhid. Prof. Em. Constantin Voicu
Pr. Prof. Em. Dumitru Abrudan
Pr. Prof. Dr. Oancea Dorin
Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc

Anuarul FTO

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

2000-2001

Evenimente CCT

Zilele Andreiene

| Evenimente CCT, Noutati Facultate, Scoala Doctorala, Simpozioane Scoala Doctorala | No Comments
Programul Zilelor Andreiene Programul Colocviului doctoranzilor, sesiunea noiembrie 2020 Programul Colocviului masteranzilor, sesiunea noiembrie 2020

Conferință la Sibiu despre comunicarea religioasă și societatea modernă

| Evenimente CCT | No Comments
A doua conferință de anul acesta din seria „Andrei Scrima” de la Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu a fost…

Au început la Sibiu conferințele Andrei Scrima 2019

| Evenimente CCT | No Comments
La Centrul de Cercetare Ecumenică din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au început joi, 14 februarie, conferințele Andrei Scrima…

Making Mission after the Model of Christ VII. The Notion of Discipleship Today in Different Christian Traditions: a Historic-Missiological Approach

| Evenimente CCT, Making Mission, Știri și Evenimente | No Comments
10:00 Ceremony for awarding Prof. Dr. JOOSEOP KEUM, Presbyterian Seminary, Seoul, South Korea, the Doctor Honoris Causa Title on the behalf…