MASTER: TEOLOGIE ISTORICĂ

Fişele disciplinelor

DISCIPLINE Cod disciplină
Introducere în teologia istoriei 39.01.S.01.I.201
Arhitectura de cult în Apus 39.01.S.01.I.202
Arta bisericească în Ortodoxia transilvană între anii 1848-1918 39.01.S.02.I.203
Ortodoxia românească și puterea de Stat în Transilvania medievală 39.01.F.02.I.204
Iconologie şi iconoclasm 39.01.A.01.I.205
Metodologia cercetării științifice în domeniul studiilor religioase. Etică şi integritate academică 39.01.A.01.I.206
Triadologia la Origen 39.01.A.01.O.206a
Cadrul istoric al Vechiului Testament 39.01.A.01.O.206b
Arta bisericească în Ortodoxia transilvană între anii 1918-1948 39.01.A.02.I.207
Iliricul în viaţa politico-bisericească a Imperiului romano-bizantin 39.01.A.02.O.208a
Istoria mișcării ecumenice 39.01.A.02.O.208b
Practica de specialitate 39.01.A.02.I.209
Istoria gândirii patristice: Doctrină și spiritualitate la Sf. Ioan Casian 39.01.S.03.I 209
Școală, națiuni şi confesiuni în Transilvania în epoca modernă 39.01.S.03.I.210
Națiuni și Biserici în Balcani în epoca medievală 39.01.S.04.I 211
Bisericile Vechi Orientale: Apariția lor și dialogul actual cu celelalte confesiuni creștine 39.01.S.04.I.212
Biserica Ortodoxă Română după Marea Unire 39.01.A.03.I.213
Antropologia la Sf. Ioan Casian 39.01.A.03.O.214a
Configurarea actuală a creștinismului 39.01.A.03.O.214b
Istoria gândirii patristice: Cunoaștere și îndumnezeire la Sf. Maxim Mărturisitorul 39.01.A.04.I.215
Arhitectura de cult, pictura murală și artele decorative în istoria contemporană a Bisericii românești din Transilvania (1948-2018) 39.01.A.04.O.216a
Sf. Ioan Scărarul și importanța sa pentru spiritualitatea ortodoxă 39.01.A.04.O.216b
Elaborarea lucrării de încheiere a programului de studii (disertația) 39.01.A.04.O.217