LA ÎNSCRIERE ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ÎN FORMA FINALĂ.
Ultimile două pagini din lucrare trebuie sa conțină: CV-ul și DECLARAȚIA pentru conformitatea asupra originalității operei științifice
TOȚI STUDENȚII DIN ANUL TERMINAL TREBUIE SĂ ACHITE LA SECRETARIAT SUMA DE 20 RON, REPREZENTÂND CONTRA-VALOAREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ NECESAR LA DOSAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ.

DATA EXAMENULUI: 14.07 - 16.07.2020

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 07.07. – 10.07.2020

PROGRAM SECRETARIAT: 12:00 - 14:00Lucrarea de disertaţie va avea la sfârşit DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE. Este OBLIGATORIU să fie însoţită de REFERATUL profesorului coordonator cu NOTA acordată de către acesta. În lipsa referatului studentul NU POATE participa la examen întrucât această notă face parte din media de absolvire a celor patru semestre de studiu.
Alăturat sunt afişate modelele pentru DECLARAŢIE şi REFERAT