1xbet giriş melbet 1xbet зеркало скачать
Evenimente CCT

Programul Colocviului Internaţional „Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”

By iunie 4, 2014 No Comments

COLOCVIU INTERNAŢIONAL

JOI 12 IUNIE – SÂMBĂTĂ 14 IUNIE 2014

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ŞAGUNA”, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică

 

 

INSTITUŢII ORGANIZATOARE: Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului / Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române   /  Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”

 Miercuri, 11 iunie

– primirea invitaţilor – cazare şi cina la hotel

 Joi, 12 iunie

Ora 9.00 Tedeum oficiat de PS Andrei Făgărăşanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în Capela Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”; ora 9.30 Deschiderea lucrărilor Simpozionului; Cuvântări inaugurale: Pr. Prof Dr. Nicolae Chifăr, I.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Nicolae Şerban Tanaşoca, Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene; ora 10.00– 13.00 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Discurs inaugural, Continuarea sesiunii de comunicări în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie. Moderator : Dr. Petre Guran

 1. Prof. Dr. Paschalis Kitromilides, Constantine Brancoveanu and Greek learning.
 2. Prof. Dr. Nicolae Şerban Tanaşoca, Reminiscenţe ideologice şi sugestii literare bizantine în epoca brâncovenească.
 3. Prof. Dr. Vera Tchentsova, Le clergé grec et la Russie à lépoque du prince Brâncoveanu: le témoignage des archives russes.
 4. Dr. Lia Brad Chisacof, Despre piesa de teatru Doamna.
 5. Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr: Contextul politic-bisericesc sud-est european în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.

ora 13.00-14.30 Prânz/  ora 14.30 – 17.15 Sesiunea a doua Moderator: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

 1. Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, O ediţie brâncoveaneasca comentată a Mărturisirii Ortodoxe greceşti. 
 2. Pr. Prof. Dr. Octavian Moşin, Influenţa epocii brâncoveneşti în spaţiul pruto-nistrean.
 3. Dr. Andrei Timotin, Studiul geografiei istorice în epoca brâncovenească.
 4. Arhim. Dr. Policarp Chiţulescu, Două cărţi rare tipărite la Veneţia cu cheltuiala lui Constantin  Brâncoveanu.
 5. Monahia Dr. Atanasia Vaetisi, Mănăstiri şi viaţă monahală în Bucureştiul  epocii brâncoveneşti.

ora 17.30 Deplasare la Răşinari şi Păltiniş şi cină pe loc.

 Vineri, 13 iunie

ora 9.30 – 12.30 Sesiunea a treia. Moderator: Dr. Lia Brad Chisacof

 1. Alexandr Kopirovski, On the Byzantine and Western European Influences in the Works by Simon Ushakov, Head of the Icon Painting Workshop in the Moscow Kremlin„/ „Cu privire la influenţele bizantine şi vest-europene în operele lui Simon Uşakov, conducător al atelierului de icoane din Kremlinul Moscovei.
 2. Prof. Dr. Pierre-Yves Brandt, titlu rezervat
 3. Dr. Mihai Ţipău, Săbiile brâncoveneşti.
 4. Dr. Ioana Iancovescu, „Ce este mai cuviinţat pravoslavnicului stăpân, decât a înfrumuseţa pre cei de sub ascultarea lui, mai nainte de toate, cu blagocestiia?” 
 5. Conf. Dr. Paul Brusanowski, Situaţia politică şi bisericească din Transilvania în epoca lui Constantin Brâncoveanu.

ora 12.30 14.00 Prânz ora 14.00 – 16.40 Sesiunea a patra Moderator: Dr. Sebastian Moldovan

 1. Arhidiac. Prof. Dr. Ioan I. Ică Jr, O apologie a sfântului Grigorie Palama în Ungrovlahia sfântului Constantin Brâncoveanu şi contextul ei european.
 2. Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea, Martiriul – realitate religioasă universală sau specific creştină.
 3. Dr. Cristina Feneşan, Condamnarea la moarte a Brâncovenilor în concepţia juridică otomană.
 4. Dr. Ioana Feodorov, Noi consideraţii privitoare la tipăriturile pentru arabii ortodocşi sub patronajul lui Constantin Brâncoveanu.
 5. Dr. Petre Guran, Constantin Brâncoveanu și stilul cultural naţional.

 ora 17.00 Deplasare la Ocna Sibiului şi cină pe loc

 Sâmbată, 14 iunie

ora 9.30 Deplasare la Făgăraş şi la Mânăstirea Sâmbăta de Sus Vizită şi concluziile colocviului ora 12.30 Prânz ora 14.00 Întoarcerea la Sibiu

Administrația

melbet скачать