1xbet giriş melbet 1xbet зеркало скачать
Evenimente CCTNoutati Facultate

Promovări pe post la Facultatea de Teologie din Sibiu

By iulie 5, 2022 No Comments

Patru noi posturi didactice au fost ocupate în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Concursul pentru ocuparea acestor posturi academice a avut loc luni, 4 iulie, în cadrul instituţiei de învăţământ teologic de la Sibiu. Au fost scoase la concurs un post de profesor la disciplinele Metode noi în Omiletică; Omiletică; Contribuţia teologilor la tezaurul pastoral, un post de conferenţiar pentru disciplina Teologie Morală, un post de lector pentru disciplinele Iliricul în viața politico-bisericească; Națiuni și Biserici în Balcani în epoca medievală; Biserici vechi orientale; Configurația actuală a creștinismului; Introducere în teologia istoriei; Creștinismul în Europa, precum şi un post de asistent pentru activități de seminar din cadrul programei de studiu pentru licență Teologie Ortodoxă Pastorală, anume din disciplinele de Teologie liturgică și sistematică.

Postul de profesor a fost ocupat de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, prodecanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, iar cel de conferenţiar de lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai din cadrul aceleiaşi facultăţi. De asemenea, postul de lector a fost ocupat de asist. univ. dr. Dragoş Boicu de la facultatea sibiană, iar cel de asistent de pr. dr. Radu Gârbacea, cadru didactic asociat al Facultăţii de Teologie din Sibiu.

În susținerea publică a examenului cei patru candidați au prezentat câteva coordonate ale cercetărilor lor, puse sub genericul unei teme parte a disciplinei unde predau: „Contribuția Sibiului Ortodox la dezvoltarea Omileticii românești – personalități și contribuții scrise” – Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula; „Etica socială din perspectivă (neo)patristică” – Lect. Univ. Dr. Dr. habil. Ciprian Toroczkai, „Illyricum în timpul dinastiei teodosiene” – Asist. Univ. Dr. Dragoș Boicu; „Praznicul Înălțării Domnului și Cincizecimea în antichitatea târzie: mărturii patristice” – Pr. Dr. Radu Gârbacea.

Membrii comisiilor de evaluare au avut în vedere următoarele aspecte: calitatea, originalitatea și relevanța ştiinţifică şi tehnică a rezultatelor obținute de candidați, evoluția carierei academice, științifice și profesionale, capacitatea individuală a candidaților de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi de formare prin cercetare, direcțiile de dezvoltare a carierei academice, ştiinţifice şi profesionale în domeniu.

În urma prezentării și a dezbaterilor, comisiile au evidențiat câteva aspecte observate, și anume: relevanța temelor abordate atât pentru cercetarea teologică, cât și pentru spiritualitatea răsăriteană; caracterul academic, interdisciplinar, spiritul irenic și critic, precum și precizia arătată atât în opera bogată a celor patru candidați, cât și în calitatea prezentărilor.

Administrația

melbet скачать