Lucrări Științifice

Manifestari Științifice 2014

By februarie 13, 2014 No Comments
Nr. Crt. Denumirea manifestarii stiintifice Perioada de desfasurare Tipul manifestarii Organizatori Tematica manifestarii stiintifice Adresa de e-mail sau site-ul web al manifestarii Persoana de contact (adresa, telefon, fax, e-mail)
1 Al V-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică 13-14 mai 2014 Simpozion national Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moşoiu,
Protos. Lect. Univ. Dr. Vasile Bîrzu, Sibiu
„Darul unităţii Bisericii şi al lumii, implicaţii teologic-dogmatice şi culturale” http://teologie.ulbsibiu.ro/ Nicolae Mosoiu
nicolaemosoiu@yahoo.com
Vasile Birzu
perevasile@yahoo.fr
2 „Tinerii si provocările societăţii de astăzi” 22-23 mai 2014 Simpozion studenţesc naţional Lect.Dr.Ciprian Iulian Toroczkai http://teologie.ulbsibiu.ro/ Ciprian Toroczkai
torocipri@gmail.com
3 „A face misiune dupa modelul lui Hristos. Teologie si educatie ecumenica” 27-28 mai 2014 Simpozion international Pr. Prof. Dr. AurelPavel,
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda,
Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
http://teologie.ulbsibiu.ro/ Aurel Pavel
aurelpavel@yahoo.com
Ciprian Toroczkai
torocipri@gmail.com
4 Epoca Brâncovenilor în context sud-est european. Biserică, societate, geopolitică 5-6 iunie 2014 Simpozion naţional Pr.Prof.Univ.Dr. Nicolae Chifăr,
Lect.Univ.Dr.
Ioan Ovidiu Abrudan
http://teologie.ulbsibiu.ro/ Nicolae Chifar
chifar_n2002@yahoo.com
Ioan Ovidiu Abrudan
abrudanioanovidiu@yahoo.com
5 Pedagogia catehezei parohiale. Metode moderne de catehizare 12-13 iunie 2014 Workshop naţional Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula;
Pr. Lect. Univ. Sorin Dobre
http://teologie.ulbsibiu.ro/ Constantin Necula
parintele_necula@yahoo.com
Dobre Sorin
vsorindobre@yahoo.com
6 Al doilea simpozion internaţional al doctoranzilor în teologie ortodoxă 16-20 iunie Simpozion internaţional Drd. Ştefan Mărculeţ,
drd. Florin Pavel,
drd. Maria Curtean
„Euharistia, taina vieţii veşnice” http://teologie.ulbsibiu.ro/ Ştefan Mărculeţ
stefan.marculet@gmail.com
Florin Pavel
florin.pavel@ulbsibiu.ro
7 Congresul naţional al cadrelor didactice din domeniul catehetic şi omiletic 16-17 octombrie 2014 Congres naţional Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula „Ştiinţele comunicării în procesul pastoral alnBisericii” http://teologie.ulbsibiu.ro/ Constantin Necula
parintele_necula@yahoo.com

Administrația