1xbet giriş melbet 1xbet зеркало скачать
ActualitateAnunțuri Studenți

PROCEDURA PRVIND DESFASURAREA ONLINE A EXAMINARILOR SEMESTRIALE

By iunie 12, 2020 No Comments

PROCEDURA PRVIND DESFASURAREA ONLINE A EXAMINARILOR SEMESTRIALE LA PROGRAMELE DE STUDII DE LICENTA SI MASTERAT IN SESIUNILE AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2019 - 2020 la Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

               Prezenta Procedură a fost elaborată în temeiul prevederilor Legii Educaliei Nalionale nr. 1/2011, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, ale O.U.G nr. 58/29.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, coroborate cu prevederile Art. IV din Ordinul MEC nr. 4206/06.05.2020, publicat în MO nr.372/08.05.2020, privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România, și cu prevederile Art.19 din Regulamentul privind activitatea didactică și profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)

ps2 bios rom

Administrația

melbet скачать