1xbet giriş melbet 1xbet зеркало скачать
Anunțuri Studenți

Informare burse 2023-2024

By octombrie 9, 2023 No Comments

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

 SEM. I  2023/2024

DOSARUL SE DEPUNE SEMESTRIAL!!!

-fondul burselor sociale este de minim 30% din fondul total alocat  facultăților, dar nu mai mult de 40%

Condiţii de acordare:

 

  • Venitul pe membru de familie să nu depăşească salariul minim NET pe economie în vigoare la începutul anului universitar: 1898 lei
  • Se ia în considerare performanța academică de la momentul depunerii dosarului de către student.
  • Bursa socială se acordă până la împlinirea vârstei de 35 ani.

Acte necesare pentru acordarea bursei sociale

      – De la părinţi: – Adeverinţe salariu (venit net) sau cupoane pensii, şomaj (dacă este cazul) pentru lunile: IUNIE 2023, IULIE 2023, AUGUST 2023.

    – Pentru membrii familiei care nu realizează venituri din salarii sau alte surse, DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, notificată de notar sau Primărie (părinți,  frați în vârstă de  peste 18 ani şi alte persoane aflate în întreținerea părinților);

  • Pentru frații care sunt elevi sau studenți:

            – Adeverințe de la școală/facultate din care sa rezulte că nu beneficiaza de bursă sau alte forme de sprijin material;

            – Copie de pe certificatele de naștere ale fraților care sunt preșcolari;

       – Copie de pe buletinul  de identitate al studentului şi  a tuturor membrilor familiei studentului care deţin acest act de identitate (părinţi, fraţi, alte persoane în întreţinerea părinţilor);

– În cazul în care părinţii sunt decedaţi, copie de pe certificatul de deces;

– În cazul în care părinţii sunt divorțați, copie de pe sentința de divorț;

      Dovadă de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate ( chirii, persoane fizice autorizate etc.)

       – Adeverinta de la Primărie privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc;

– pentru studenții bolnavi – certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. În certificatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 25 lit. b).

 

PERIOADA    PRIMIRII    DOSARELOR   LA    SECRETARIAT

16 octombrie – 20 octombrie 2023, orar: 12,00-14,00 !!!

 

 

 

Regulament acordare burse studenti_Senat_sept.2023_compressed

Administrația

melbet скачать