Actualitate

Patriarhul Miron (Elie) Cristea evocat la Biblioteca Județenă ASTRA Sibiu

By martie 29, 2019 No Comments

Astazi, 29 martie 2019, începând cu orele 12, în contextul „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”, Arhiepiscopia Sibiului prin Sectorul Cultural, în colaborare cu Asociațiunea ASTRA Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, a dorit marcarea momentului împlinirii a 80 de ani de la trecerea la Domnul a primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române printr-un eveniment cultural în Sala Festivă din cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, corpul A.

Publicist, filolog, politician, senator, regent (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930), prim-ministru al României (1 februarie 1938 – 6 martie 1939), membru de onoare al Academiei Române (la 7 iunie 1919), teolog și primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), Miron Cristea rămâne o personalitate complexă a timpului său. Pe acest fond al personalității sale, invitații-referenzi au evocat rând pe rând diverse laturi ale sale, pentru a ne creiona o imagine de ansamblu atât asupra epocii respective, cât și a vieții lui Miron Cristea.

Au conferențiat: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr, decanul Facultății de Teologie „Andrei Șaguna”,  Dl prof. Dr. Alexiu Tatu de la Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale, Pr. Lect. Univ. Dr. Emanuel Tăvală, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului și Dl Prof. Dr. Ing. Octavian Bologa cadru didactic al Facultății de Inginerie „Hermann Oberth” din Sibiu.

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr a vorbit din perspectiva bisericească, amintind că pentru Biserica Ortodoxă Română rămâne cel dintâi patriarh, un ierarh cu o activitate organizatorică, politico-naţională, cărturărească aparte, fiind cel care a marcat evoluţia vieţii noastre bisericeşti din perioada contemporană, fiind, putem spune, omul potrivit la locul potrivit, în perioada de consolidare a Bisericii noastre strămoşeşti naţionale şi unitare. S-a dovedit a fi, aşa cum îl descrie actualul întâistătător al Bisericii noastre un ierarh care a avut „simţul instituţiei”, fiind în acelaşi timp un „bun gospodar şi vizionar”.

Dl prof. Dr. Alexiu Tatu ne-a creionat un portret al lui Miron Cristea din perspectiva documentelor găsite în arhiva Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Sibiu. În cadrul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Sibiu există un fond-inventar ce conține documente și mărturii despre patriarhul Miron Cristea, și care vin să completeze detaliile unei epoci din istoria poporului român.

Pr. Lect. Univ. Dr. Emanuel Tăvală a prezentat un referat despre Miron Cristea din perspectiva culturală, evocând perioada în care Miron Cristea activa ca asesor consistorial (secretar eparhial/consilier), iar unul dintre demersurile inițiate a fost acela ca intelectualii din fiecare sat și localitate din Transilvania să culeagă zicerile, vorbele de duh, proverbele sau cum le numește chiar el maximele, asemănările și idiotismele (aforismele) pentru a vedea ce fel de identitate românească transmit ele în contextul „năpădirii elementelor străine asupra noastră”, elemente care „coresc idilicul nostru trai și poeticul nostru grai”. Dr. Elie Cristea este autorul unei colecții de „Proverbe, maxime, asemănări și idiotisme” scoasă în anul 1901.

Dl Prof. Dr. Ing. Octavian Bologa, din perspectiva omului politic, a punctat câteva idei dintre care amintim: ca lider național român și militant pentru unificarea teritorială a României, patriarhul Miron Cristea a fost numit senator, regent (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930) și, în cel din urmă an al vieții, în împrejurări deosebit de grele, prim-ministru, între 10 februarie 1938 și 6 martie 1939, dată la care a trecut la Domnul.

De asemnea, membrii grupului psaltic „Sfântul Andrei Șaguna”, studenți ai Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, au susținut un moment muzical, aducându-ne aminte de perioada postului mare și de latura teologică, mitropolitană și sibiană a lui Miron Cristea.

În finalul evenimentului organizatorii au pregătit vizionarea unui material documentar despre Miron Cristea realizat de Televiziunea Trinitas TV cu Pr. Acad. Mircea Păcurariu.

„Prin această acțiune s-a dorit evocarea, printr-o anamneză pentru generația mai tânără a moştenirii culturale, sociale, politice și teologice lăsate de Miron Cristea, precum și educarea sensibilităţii faţă de valorile culturii locale și naţionale”, ne-a declarat Ștefan Raicu de la Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului, moderatorul evenimentului.

Administrația