ADMITERE MASTER

Facultatea de Teologie “Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu

PROGRAME DE STUDIU DE MASTER – ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

PROGRAM DE STUDIU

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
CPLCPV
Teologie IstoricăTeologie5001492010000
Teologie PracticăTeologie50014101000000
Teologie SistematicăTeologie5001491010000

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
CPLCPV
Teologie IstoricăTeologie5001492010000
Teologie PracticăTeologie50014101000000
Teologie SistematicăTeologie5001491010000

TAXA DE ȘCOLARIZARE

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

SESIUNEA 1 (VARĂ)

Perioada de înscriere 15 – 20 iulie 2019, ora: 9:00 – 14:00
Perioada de concurs 22 – 23.07.2019 ora 9:00
Afişarea rezultatelor 24.07.2019
Contestaţii 25.07.2019
Confirmare locuri 26 – 31.07.2019
Rezultate finale 1.08.2019

SESIUNEA 2 (TOAMNĂ)

Perioada de înscriere 09 – 14.09.2019 ora: 9:00- 14:00
Perioada de concurs 16.09.2019
Afişarea rezultatelor 17.09.2019
Contestaţii 18.09.2019
Confirmare locuri 19-21.09.2019
Rezultate finale 23.09.2019

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

TEOLOGIE ISTORICĂ

 • TEMA: SFINŢI PĂRINŢI – APĂRĂTORI AL SFINTELOR ICOANE

Bibliografie:

 1. Sfântul Ioan Damaschin, Cultul Sfintelor icoane, Traducere de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1943;
 2. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993;
 3. Pr. D. Fecioru, Teologia icoanelor la Sf. Ioan Damaschin, în Revista Ortodoxia, nr. 1/1982, p. 28-40.
 • TEMA: PROBLEMATICA SINOADELOR ECUMENICE

Bibliografie:

 1. Pr.prof.univ.dr. Nicolae Chifăr, Istoria Creştinismului, vol. I, Sibiu, 2007, p. 129 – 257;
 2. Pr.prof.univ.dr. Nicolae Chifăr, Iconologie şi iconoclasm, Sibiu, 2010, p. 66 – 106 şi p. 196 – 255.
 • TEMA: INTERPRETAREA SENSULUI SIMBOLIC AL ARHITECTURII BISERICEŞTI ÎN TEOLOGIA BIZANTINĂ LA SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, GHERMANOS AL CONSTANTINOPOLULUI, THEODOR AL ANDIDEI ŞI SIMEON AL TESALONICULUI

Bibliografie:

 1. Ene Branişte, Liturghia generală II, Noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, ediţia a III-a, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002;
 2. Diac.prof.univ.dr. Ioan Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor bizantine: studii şi texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2011.
 • TEMA: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN EPOCA MODERNĂ. DE LA REGULAMENTELE ORGANICE LA MAREA UNIRE.

Bibliografie:

 1. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Iași, 2008
 2. Paul Brusanowski, Stat și Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, Cluj Napoca, 2010
 3. Paul Brusanowski, Reforma constituțională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850 – 1925, Cluj Napoca, 2007.

TEOLOGIE PRACTICĂ

TEMA: COORDONATELE PASTORAL MISIONARE ALE SLUJIRII PREOŢEŞTI ÎN CONTEXTUL LUMII CONTEMPORANE

      Bibliografie:

 1. Mitropolitul Antonie, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Ed. Andreiana, 1987;
 2. V. Coman, Slujind lui Dumnezeu slujim oamenilor, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1984
 3. Ianoulotos Anastasios, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003;
 4. Ion Bria, Liturghia după Liturghie, Bucureşti, 1996

 

The second scenario corresponds, on the contrary, to people who have a rich professional experience behind them. They can feel like they’re drowning in information and easily drowning in detail. If you are in this case, take again the cards in question, put them in front of each other, then erase any redundancy between them and collect the neighboring elements by synthesizing them. Thus, in the section on interpersonal skills, you can group data borrowed from various contexts and periods to include them in a broader competence. Highlighting your knowledge of the various audiences may hold the attention of your examiners more if you wish to enter the local civil service, local public service by definition. On the other hand, the sense of duty that you mention on the website here will arouse the interest of a competition jury from the Ministry of the Interior. At this stage, it is, therefore, necessary to show a certain sense of strategy, even if it means leaving aside experiences that you consider of little interest and developing in more detail a skill that seems emblematic of your career and is taken with the needs of the administration. It is especially important to make your audience understand that you are able to take initiatives and possibly anticipate needs.

TEMA: PRINCIPIILE DREPTULUI CANONIC ORTODOX

       Bibliografie:

 1. Liviu Stan, Biserica şi drpetul. Principiile dreptului canonic ortodox, Ed. Andreiană, Sibiu, 2010
 2. Ioan Floca, Drept canonic ortodox, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1990

 

TEMA: CRITERIILE UNEI CATEHEZE VALIDE ÎN PLAN PASTORAL

     Bibliografie:

 1. Pr.conf.univ. Constantin Necula. Porțile Cerului. Cateheze radiodifuzate. Ed. Agnos/ ASTRA Museum, 2016 (ediția a III-a), 381 p, ISBN 978-973- 1941-54-7.
 2. Pr.dr.Constantin Necula. Duc in altum. Ieșiți în larg. O introducere în Catehetică – Importanța catehezei în propovăduirea creștină. Ed. Andreiana, Sibiu, 2014 (ediția a II-a), 328 p, ISBN 978-606-8602-29-5.

 

TEMA: FUNCȚIA MISIONARĂ A PREDICII

      Bibliografie:

 1. Constantin Necula. Formare pentru propovăduire – studii și articole de catehetică, pedagogie și omiletică activă. Ed. ASTRA Museum / Ed. Techno Media, Sibiu, 2013, 276 p, ISBN 978-606-8520-64-3 / ISBN 978-606-616-114-5.
 2. Pr.conf.univ.dr. Constantin Necula (editor). Pr. Dumitru Belu. Curs de Omiletică. Momente din istoria predicii. Teoria Predicii. Ed. InfoArt Media / Ed. Andreiana, Sibiu 2012, 683 p, ISBN 978-606-8341-24-8 / ISBN 978-606-8106-66-3. Proiect finanțat de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu și Revista Transilvania.

 

TEMA: SFÂNTA LITURGHIE – ORIGINI, EVOLUŢIE ŞI EXPLICARE MISTICO SIMBOLICĂ

      Bibliografie :

 1. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Explicarea Sf. Liturghi după Nicolae Cabasila, Ed. IBMOBOR, Bucureşti, 1997;
 2. Alexandru Schememann, Euharistia – Taina Împărăţiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993

TEOLOGIE SISTEMATICĂ

TEMA: CONŞTIINŢA MORALĂ ŞI PROBLEMA RĂULUI MAI MIC

Bibliografie:

 1. Ava Dorotei din Gaza, capitolele ,,Despre conţiinţă” şi ,,Despre minciună”, în Filocalia, vol. IX.

 

TEMA : MISIUNEA BISERICII ŞI PROVOCĂRILE LUMII ACTUALE

Bibliografie :

 1. Pr. Aurel Pavel, Misiologie (curs dactilografiat) ;
 2. Pr.Aurel Pavel, Reflecţii creştine asupra misiunii creştine, vol.I, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014 ;
 3. Pr. Ion Bria, Mergi în pace. Perspective ortodoxe în misiune, Ed. Reântregirea, Alba Iulia, 2015 ;
 4. Aurel Pavel, Ciprian-Iulian Toroczkai, Adevăratul şi falsul ecumenism, Ed. Universităţii ,,Lucian Blaga,, din Sibiu, Ed. Andreiana, Sibiu, 2010.

 

TEMA: ASCEZĂ, RUGĂCIUNE, LITURGHIE – DIMENSIUNI SPIRITUALE

Bibliografia:

 1. Nichifor Crainic, Cursurile de Mistică, Ed. Deisis, 2013 ;
 2. xxx – Integrala comentariilor mistogogice De la Diosisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului.

 

TEMA : ECLESIOLOGIA – TEOLOGIE COMPARATĂ

Bibliografia :

 1. Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, 3 vol., Bucureşti, 2003 ;
 2. Karl C. Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Sibiu, 1999 :
 3. Nicolae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană…, Bucureşti, 2002.

MEDIA DE ADMITERE

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5,00 (CINCI) ȘI ESTE FORMATĂ DIN: EXAMENUL ORAL SUSȚINUT PE BAZA REFERATULUI (întocmit de student) DIN RAMURA SPECIALIZĂRII ALEASĂ (40%) + MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ (60%)

ÎN SITUAȚIE DE BALOTAJ, DEPARTAJAREA SE FACE ASTFEL : NOTA EXAMENULUI DE CUNOȘTINTE GENERALE ȘI DE SPECIALITATE OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 • Diploma de licență – original sau adeverința în original pentru absolvenții din promoția 2019
 • Foaie matricolă facultate (original) sau situația școlară pentru absolvenții din promoția  2019
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată – 2 exemplare;
 • Certificat de botez (original) ;
 • Recomandarea preotului paroh ;
 • Binecuvântarea Ierarhului locului (episcopul de care aparține, după adresa de domiciliu);
 • Pentru cântăreții bisericești la actele menționate mai sus se adaugă și adeverința de la protopopiat din care să rezulte angajarea în funcția de cântăreț bisericesc;
 • Cartea de identitate – original și xerox nelegalizat;
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Șase fotografii tip buletin de identitate;
 • Un dosar plic și 10 coli format A4;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere – 150 lei – pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Succes la examen !