ADMITERE MASTER

Facultatea de Teologie “Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu

PROGRAME DE STUDIU DE MASTER – ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

PROGRAM DE STUDIU

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
CPLCPV
Teologie IstoricăTeologie5001492010000
Teologie PracticăTeologie50014101000000
Teologie SistematicăTeologie5001491010000

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
CPLCPV
Teologie IstoricăTeologie5001492010000
Teologie PracticăTeologie50014101000000
Teologie SistematicăTeologie5001491010000

TAXA DE ȘCOLARIZARE

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

SESIUNEA 1 (VARĂ)

Perioada de înscriere 15 – 20 iulie 2019, ora: 9:00 – 14:00
Perioada de concurs 22 – 23.07.2019 ora 9:00
Afişarea rezultatelor 24.07.2019
Contestaţii 25.07.2019
Confirmare locuri 26 – 31.07.2019
Rezultate finale 1.08.2019

SESIUNEA 2 (TOAMNĂ)

Perioada de înscriere 09 – 14.09.2019 ora: 9:00- 14:00
Perioada de concurs 16.09.2019
Afişarea rezultatelor 17.09.2019
Contestaţii 18.09.2019
Confirmare locuri 19-21.09.2019
Rezultate finale 23.09.2019

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

TEOLOGIE ISTORICĂ

 • TEMA: SFINŢI PĂRINŢI – APĂRĂTORI AL SFINTELOR ICOANE

Bibliografie:

 1. Sfântul Ioan Damaschin, Cultul Sfintelor icoane, Traducere de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1943;
 2. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993;
 3. Pr. D. Fecioru, Teologia icoanelor la Sf. Ioan Damaschin, în Revista Ortodoxia, nr. 1/1982, p. 28-40.
 • TEMA: PROBLEMATICA SINOADELOR ECUMENICE

Bibliografie:

 1. Pr.prof.univ.dr. Nicolae Chifăr, Istoria Creştinismului, vol. I, Sibiu, 2007, p. 129 – 257;
 2. Pr.prof.univ.dr. Nicolae Chifăr, Iconologie şi iconoclasm, Sibiu, 2010, p. 66 – 106 şi p. 196 – 255.
 • TEMA: INTERPRETAREA SENSULUI SIMBOLIC AL ARHITECTURII BISERICEŞTI ÎN TEOLOGIA BIZANTINĂ LA SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, GHERMANOS AL CONSTANTINOPOLULUI, THEODOR AL ANDIDEI ŞI SIMEON AL TESALONICULUI

Bibliografie:

 1. Ene Branişte, Liturghia generală II, Noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină, ediţia a III-a, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002;
 2. Diac.prof.univ.dr. Ioan Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor bizantine: studii şi texte, Ed. Deisis, Sibiu, 2011.
 • TEMA: BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN EPOCA MODERNĂ. DE LA REGULAMENTELE ORGANICE LA MAREA UNIRE.

Bibliografie:

 1. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Iași, 2008
 2. Paul Brusanowski, Stat și Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, Cluj Napoca, 2010
 3. Paul Brusanowski, Reforma constituțională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850 – 1925, Cluj Napoca, 2007.

TEOLOGIE PRACTICĂ

TEMA: COORDONATELE PASTORAL MISIONARE ALE SLUJIRII PREOŢEŞTI ÎN CONTEXTUL LUMII CONTEMPORANE

      Bibliografie:

 1. Mitropolitul Antonie, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Ed. Andreiana, 1987;
 2. V. Coman, Slujind lui Dumnezeu slujim oamenilor, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1984
 3. Ianoulotos Anastasios, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003;
 4. Ion Bria, Liturghia după Liturghie, Bucureşti, 1996

 

TEMA: PRINCIPIILE DREPTULUI CANONIC ORTODOX

       Bibliografie:

 1. Liviu Stan, Biserica şi drpetul. Principiile dreptului canonic ortodox, Ed. Andreiană, Sibiu, 2010
 2. Ioan Floca, Drept canonic ortodox, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1990

 

TEMA: CRITERIILE UNEI CATEHEZE VALIDE ÎN PLAN PASTORAL

     Bibliografie:

 1. Pr.conf.univ. Constantin Necula. Porțile Cerului. Cateheze radiodifuzate. Ed. Agnos/ ASTRA Museum, 2016 (ediția a III-a), 381 p, ISBN 978-973- 1941-54-7.
 2. Pr.dr.Constantin Necula. Duc in altum. Ieșiți în larg. O introducere în Catehetică – Importanța catehezei în propovăduirea creștină. Ed. Andreiana, Sibiu, 2014 (ediția a II-a), 328 p, ISBN 978-606-8602-29-5.

 

TEMA: FUNCȚIA MISIONARĂ A PREDICII

      Bibliografie:

 1. Constantin Necula. Formare pentru propovăduire – studii și articole de catehetică, pedagogie și omiletică activă. Ed. ASTRA Museum / Ed. Techno Media, Sibiu, 2013, 276 p, ISBN 978-606-8520-64-3 / ISBN 978-606-616-114-5.
 2. Pr.conf.univ.dr. Constantin Necula (editor). Pr. Dumitru Belu. Curs de Omiletică. Momente din istoria predicii. Teoria Predicii. Ed. InfoArt Media / Ed. Andreiana, Sibiu 2012, 683 p, ISBN 978-606-8341-24-8 / ISBN 978-606-8106-66-3. Proiect finanțat de Centrul Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu și Revista Transilvania.

 

TEMA: SFÂNTA LITURGHIE – ORIGINI, EVOLUŢIE ŞI EXPLICARE MISTICO SIMBOLICĂ

      Bibliografie :

 1. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Explicarea Sf. Liturghi după Nicolae Cabasila, Ed. IBMOBOR, Bucureşti, 1997;
 2. Alexandru Schememann, Euharistia – Taina Împărăţiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993

TEOLOGIE SISTEMATICĂ

TEMA: CONŞTIINŢA MORALĂ ŞI PROBLEMA RĂULUI MAI MIC

Bibliografie:

 1. Ava Dorotei din Gaza, capitolele ,,Despre conţiinţă” şi ,,Despre minciună”, în Filocalia, vol. IX.

 

TEMA : MISIUNEA BISERICII ŞI PROVOCĂRILE LUMII ACTUALE

Bibliografie :

 1. Pr. Aurel Pavel, Misiologie (curs dactilografiat) ;
 2. Pr.Aurel Pavel, Reflecţii creştine asupra misiunii creştine, vol.I, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014 ;
 3. Pr. Ion Bria, Mergi în pace. Perspective ortodoxe în misiune, Ed. Reântregirea, Alba Iulia, 2015 ;
 4. Aurel Pavel, Ciprian-Iulian Toroczkai, Adevăratul şi falsul ecumenism, Ed. Universităţii ,,Lucian Blaga,, din Sibiu, Ed. Andreiana, Sibiu, 2010.

 

TEMA: ASCEZĂ, RUGĂCIUNE, LITURGHIE – DIMENSIUNI SPIRITUALE

Bibliografia:

 1. Nichifor Crainic, Cursurile de Mistică, Ed. Deisis, 2013 ;
 2. xxx – Integrala comentariilor mistogogice De la Diosisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului.

 

TEMA : ECLESIOLOGIA – TEOLOGIE COMPARATĂ

Bibliografia :

 1. Pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, 3 vol., Bucureşti, 2003 ;
 2. Karl C. Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Sibiu, 1999 :
 3. Nicolae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană…, Bucureşti, 2002.

MEDIA DE ADMITERE

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5,00 (CINCI) ȘI ESTE FORMATĂ DIN: EXAMENUL ORAL SUSȚINUT PE BAZA REFERATULUI (întocmit de student) DIN RAMURA SPECIALIZĂRII ALEASĂ (40%) + MEDIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ (60%)

ÎN SITUAȚIE DE BALOTAJ, DEPARTAJAREA SE FACE ASTFEL : NOTA EXAMENULUI DE CUNOȘTINTE GENERALE ȘI DE SPECIALITATE OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 • Diploma de licență – original sau adeverința în original pentru absolvenții din promoția 2019
 • Foaie matricolă facultate (original) sau situația școlară pentru absolvenții din promoția  2019
 • Certificatul de naștere, în copie legalizată – 2 exemplare;
 • Certificat de botez (original) ;
 • Recomandarea preotului paroh ;
 • Binecuvântarea Ierarhului locului (episcopul de care aparține, după adresa de domiciliu);
 • Pentru cântăreții bisericești la actele menționate mai sus se adaugă și adeverința de la protopopiat din care să rezulte angajarea în funcția de cântăreț bisericesc;
 • Cartea de identitate – original și xerox nelegalizat;
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Șase fotografii tip buletin de identitate;
 • Un dosar plic și 10 coli format A4;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere – 150 lei – pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Succes la examen !