LicentaLicenta

ADMITERE LICENȚĂ

Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

 Programe de studiu de licenţă – anul universitar 2014-2015

Programul de studiu Număr de locuri propuse Tipul de concurs şi proba/probele de concurs Criterii de selecţie şi/sau Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Teologie Ortodoxă Pastorală Fără taxă 70 Cu taxă 130 Eliminatoriu: – Muzică – Evaluare psihologicăProbă scrisă Religie Interviu Religie Media de admitere: – 50% media bacalaureat – 50% interviu cunoştinţe generale Religie
Teologie Ortodoxă Asistență Socială Fără taxă 20 Cu taxă 15 Eliminatoriu: – Muzică – Evaluare psihologicăProbă scrisă Religie Interviu Religie Media de admitere: – 50% media bacalaureat – 50% interviu cunoştinţe generale Religie

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

SESIUNEA 1 ( vară)

SESIUNEA 2 (toamnă)

Desfasurarea examenului de admitere in ciclul de LICENTA

A. Test psihologic (eliminatoriu)

B. Examinare aptitudini muzicale (pentru Teologie Pastorala)

C. Proba SCRISA: Cunostinte religioase

Calendar:

Etapa I  – Inscrierea : 15 – 22 iulie 2013

– Test psihologic, examinare aptitudini muzicale: 23 iulie 2013

– Proba scrisa: Cunostinte religioase: 23 iulie 2013

Etapa II  – Inscrierea : 9 – 12 sept. 2013

– Test psihologic, examinare aptitudini muzicale: 13 sept. 2013

– Proba scrisa: Cunostinte religioase

Tematica examenului de admitere a. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie. Raportul dintre ele. b. Despre Sfanta  Treime: temeiuri biblice si contributii patristice la definirea acestei dogme. c. Crearea lumii vazute. Crearea omului. d. Starea primordiala a omului. Chip si asemanare. e. Opera de mantuire a lui Iisus Hristos. f. Rascumpararea si aspectele ei. g. Mantuirea subiectiva. h. Biserica, intemeierea, constitutia si insusirile ei. i. Sfintele Taine, consideratii generale si particulare. j. Sfanta Euharistie: caracterul de taina si cel de jertfa.

Bibliografie:

Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZAGREAN, Teologie Dogmatica (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1991 (si editiile urmatoare, Cluj si Galaţi). A se vedea pag: 72-79, 114-123,158-164, 179-183, 238-248, 244-247, 276-281, 299-309, 324-330, 337-346,

Se pot consulta si:

1) Camelia Muha, Religie – crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a VII-a p. 12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 şi p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi;

2) Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-7, p.8-17,  p.36-38 şi p.47) Editura Sf. Mina, Iasi

Media minima de admitere este 5,00 (cinci) si este formata din: Media de la  bacalaureat – 50% Proba de cunostinte religioase – 50%

In situatie de balotaj, departajarea se face in ordinea descrescatoare a mediei de absolvire a celor patru ani de liceu.

Acte necesare pentru dosarul de inscriere la concurs :

– a) cererea tip de inscriere, completata corect, conform modelului elaborat de facultate;

– b) diploma de bacalaureat sau diploma  echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat.

Absolventii de liceu din promotia 2013 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat. Candidatii din aceasta categorie, declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original pana cel tarziu la 1 octombrie 2013.

– c) certificatul de nastere, in copie legalizata – 2 exemplare;

– d) Certificat de botez (original) ;

– e) recomandarea preotului paroh ;

– f) Binecuvantarea ierarhului locului (episcopul de care apartine, dupa adresa de domiciliu);

– g) pentru cantaretii bisericesti la actele mentionate mai sus se adaugă si adeverinta de la protopopiat din care sa rezulte angajarea in functia de cantaret bisericesc;

– h) cartea de identitate – original si xerox nelegalizat;

– i) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;

– j) sase fotografii tip buletin de identitate;

– k) pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta din care să rezulte calitatea de student integralist

– l) pentru candidatii la a doua facultate diploma de licenta si foaia matricola in original sau  copie legalizata;

– m) un dosar plic si 10 coli format A4;

– n) chitanta de plata a taxei de inscriere – 150 lei – pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere, conform hotararii Senatului Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.