EXAMEN DE LICENȚĂ IUNIE 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 8 – 12 IUNIE 2019

LA ÎNSCRIERE ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ÎN FORMA FINALĂ.
Ultimile două pagini din lucrare trebuie sa conțină: CV-ul și DECLARAȚIA pentru conformitatea asupra originalității operei științifice
TOȚI STUDENȚII DIN ANUL TERMINAL TREBUIE SĂ ACHITE LA SECRETARIAT SUMA DE 20 RON, REPREZENTÂND CONTRA-VALOAREA CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ NECESAR LA DOSAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ.

EXAMEN DE DISERTAȚIE IUNIE 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 8 – 12 IUNIE 2019Lucrarea de disertaţie va avea la sfârşit DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE. Este OBLIGATORIU să fie însoţită de REFERATUL profesorului coordonator cu NOTA acordată de către acesta. În lipsa referatului studentul NU POATE participa la examen întrucât această notă face parte din media de absolvire a celor patru semestre de studiu.
Alăturat sunt afişate modelele pentru DECLARAŢIE şi REFERAT
Examenul de Disertaţie se susţine joi, 25.06.2015 ora 10,00.