DOCTORAT

Facultatea de Teologie “Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu

PROGRAME DE STUDIU - DOCTORAT – ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

SPECIALIZĂRI

SPECIALIZĂRI CONDUCĂTORI DOCTORAT
Studiul Noului Testament Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc
Teologie Morală Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Teologie Liturgică și Pastorală

I. P. S. Prof. Univ. Dr. Laurențiu Streza

Prof. Univ. Dr. Ciprian Streza

Spiritualitate Ortodoxă Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Ică Jr.
Misiologie Pr. Prof. Univ. Dr. Pavel Aurel
Teologie Muzică Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Grăjdian
Istorie Bisericească Universală

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr

Pr. Conf. Univ. Dr. Daniel Buda

Istorie Bisericii Române Prof. Dr. Paul Brusanowski

EXAMEN DE ADMITERE

Eliminatoriu:     Limba Modernă: Engleză, Franceză, Germană – la alegere;

Proba Scrisă: Teologie Dogmatică;

 Proba Orală: Specializarea aleasă

Proba Orală: prezentarea proiectului de cercetare

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

                        a) copie legalizată după certificatul de naștere;

                        b) copie legalizată după diploma de bacalaureat;

                        c) copie legalizată după diploma de licență;

                        d) copie legalizată după foaia matricolă din facultate;

                        e) copie legalizată după diploma de studii de master (dacă este cazul) si foile matricole aferente;

                        f) curriculum vitae;

                        g) lista lucrărilor publicate;

                        h) copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare al numelui (dacă este cazul);

                        i) copie dupa buletin / carte de identitate;

                        j) certificatul de competenta lingvistica

NOTA: Fiind vorba de o Facultate de Teologie candidatul trebuie sa prezinte la dosar binecuvântarea ierarhului locului.

Au dreptul sa se inscrie la examenul de admitere doar candidatii care au licenta in domeniul TEOLOGIE .

4. Programele valabile pentru admitere se pot procura de la Secretariatul Facultății.

5. Exista posibilitatea de a intra la doctorat pe locuri „cu taxa”. Valoarea taxei de școlarizare se stabilește anual, prin decizia Senatului Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Alte informații privind numărul de locuri, perioada de înscriere la concursul de admitere, data susținerii examenului de admitere, taxe de înscriere, etc. se vor solicita ulterior la tel. 0269/21.05.30; 0269/21.03.82 (orele 9 – 14). Persoana de contact: Ciprian Mețiu.

Înscrierile pentru concursul de admitere la doctorat se fac cu avizul Facultății de Teologie.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat media minimă este de 8,51 și se calculează în felul următor:

                               70% din media ciclului de licență [(1+2+3+4+media de licență) : 5]

                            + 30% din media cilului de master [(1+2+media disertației) : 3]

(conform Hotărârii Sfântului Sinod  Nr.337 / 10.03.2010)

INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA

Succes la examen !