ADMITERE LICENȚĂ

Facultatea de Teologie “Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu

PROGRAME DE STUDIU DE LICENȚĂ – ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

PROGRAM DE STUDIU

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
Absolventi
licee
mediu rural
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
Teologie ortodoxă pastoralăTeologie20055200050200
Muzică religioasăTeologie3010100050100

Program de studiu DomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
subvenționat
de ULBS
Domenii
prioritare
Absolventi
licee
mediu rural
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
Teologie ortodoxă pastoralăTeologie20055200050200
Muzică religioasăTeologie3010100050100

PROGRAMUL DE STUDIU NUMĂR DE LOCURI PROPUSE TIPUL DE CONCURS ŞI PROBA/PROBELE DE CONCURS CRITERII DE SELECŢIE ŞI/SAU MODUL DE CALCUL AL NOTEI/MEDIEI DE ADMITERE
TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ Fără taxă

55

Cu taxă

20

I. Eliminatoriu: – 1. Verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale; 2. Evaluare psihologică

II. Probă de concurs: Cunoștințe religioase – examen scris și interviu.

Media de admitere:– 50% media examenului de cunoștințe religioase

– 50% media bacalaureat

MUZICĂ RELIGIOASĂ Fără taxă

10

Cu taxă

10

I. Eliminatoriu: – 1. Verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale; 2. Evaluare psihologică

II. Probă de concurs: Cunoștințe şi aptitudini muzicale – auzul muzical, solfegiu, repertoriu bisericesc.

Media de admitere:– 50% media examenului de cunoștințe muzicale

– 50% media bacalaureat

TAXA DE ȘCOLARIZARE

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

SESIUNEA 1 (VARĂ)

Perioada de înscriere 16-21.07.2018; ora: 9:00-14:00
Perioada de concurs 23-24.07.2018 ora 9:00
Afişarea rezultatelor 25.07.2018
Contestaţii 26.07.2018
Confirmare locuri 26-31.07.2018
Rezultate finale 1.08.2018

SESIUNEA 2 (TOAMNĂ)

Perioada de înscriere 10-15.09.2018 ora: 9:00- 14:00
Perioada de concurs 17.09.2018
Afişarea rezultatelor 18.09.2018
Contestaţii 19.09.2018
Confirmare locuri 19-21.09.2018
Rezultate finale 28.09.2018

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

TEOLOGIE PASTORALĂ

SUBIECTE :

 • Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie. Raportul dintre ele.
 • Despre Sfanta  Treime: temeiuri biblice si contributii patristice la definirea acestei dogme.
 • Crearea lumii vazute. Crearea omului.
 • Starea primordiala a omului. Chip si asemanare.
 • Opera de mantuire a lui Iisus Hristos.
 • Rascumpararea si aspectele ei.
 • Mantuirea subiectiva.
 • Biserica, intemeierea, constitutia si insusirile ei.
 • Sfintele Taine, consideratii generale si particulare.
 • Sfanta Euharistie: caracterul de taina si cel de jertfa.

BIBLIOGRAFIE:

Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZAGREAN, Teologie Dogmatica (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1991 (si editiile urmatoare, Cluj si Galaţi). A se vedea pag: 72-79, 114-123,158-164, 179-183, 238-248, 244-247, 276-281, 299-309, 324-330, 337-346,

SE POT CONSULTA ȘI : 

1) Camelia Muha, Religie – crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a VII-a p. 12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 şi p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi;

2) Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-7, p.8-17,  p.36-38 şi p.47) Editura Sf. Mina, Iasi

MUZICĂ RELIGIOASĂ

 1. Test psihologic (eliminatoriu)
 2. Probă de aptitudini muzicale – eliminatorie
 3. Probă de cunoştinţe şi aptitudini muzicale:
 4. auz muzical

* Intonarea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete în poziţie strânsă.

* Reproducerea unor formule ritmice elementare;

* Dicție –rostirea unui text sau recitarea unei poezii.

 1. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol în DO major sau la minor.
 2. Repertoriu bisericesc

– Cântările Sf. Liturghii – varianta uniformizată

–  Cântările Sf. Liturghii – după Dimitrie Cunţan

–  Irmoasele – după Dimitrie Cunţan/Macarie Ieromonahul

MEDIA DE ADMITERE

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5,00 (CINCI) ȘI ESTE FORMATĂ DIN: MEDIA DE LA BACALAUREAT – 50% ȘI PROBA DE CUNOȘTINTE RELIGIOASE – 50%

ÎN SITUAȚIE DE BALOTAJ, DEPARTAJAREA SE FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIEI DE ABSOLVIRE A CELOR PATRU ANI DE LICEU.

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 •  cererea tip de inscriere, completata corect, conform modelului elaborat de facultate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma  echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat.

Absolventii de liceu din promotia 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința tip că au absolvit liceul și au promovat examenul de bacalaureat. Candidații din această categorie, declarați admiși în urma concursului, au obligația de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original până cel târziu la 1 octombrie 2018.

 • Certificatul de naștere, în copie legalizată – 2 exemplare;
 • Certificat de botez (original) ;
 • Recomandarea preotului paroh ;
 • Binecuvântarea Ierarhului locului (episcopul de care aparține, după adresa de domiciliu);
 • Pentru cântăreții bisericești la actele menționate mai sus se adaugă și adeverința de la protopopiat din care să rezulte angajarea în funcția de cântăreț bisericesc;
 • Cartea de identitate – original și xerox nelegalizat;
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Șase fotografii tip buletin de identitate;
 • Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverința din care să rezulte calitatea de student integralist
 • Pentru candidații la a doua facultate diploma de licență și foaia matricolă în original sau  copie legalizată;
 • Un dosar plic și 10 coli format A4;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere – 150 lei – pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universității “Lucian Blaga” din Sibiu.

Succes la examen !