Tag Archives: Regulament cazare studenți

Cazare 2017 – 2018

Calendar cazare 2017 – 2018

Regulament de cazare în căminele studențești

Regulament PDF
 

Nr. crt. Data Acțiunea Responsabil Articolul din Regulament
1. 20.05.2017 Transmiterea locurilor de cazare fiecarei facultati DGA Art. nr. 11
2. 01.06.2017 Afișarea pe site a componenței Comisiei Centrale de cazare și a Comisiilor de cazare pe facultăți http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ Prorector probleme studentesti

Decan facultate

Art. nr. 12
3. 01.06.2017- 10.07.2017 Depunerea cererilor de cazare la Serviciul Social sau on – line

https://goo.gl/forms/kAGuM7Nxx4UGdoKr1

Studenți în anul universitar 2016-2017 Art. nr.17 etapa I
4. Odată cu confirmarea locului    Depunerea cererilor de cazare la secretariatul facultății Studenți admiși în anul I an. univ. 2017-2018 Art. nr. 17

etapa a-II-a

5. 02.08.2017

respectiv

10.08.2017 –

Facultatea de Medicină

Afișarea listelor cu studenții care au obținut loc de cazare

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Comisia de cazare pe facultate Art. nr. 15
6. 04.08.2017

respectiv

10.08.2017 –

Facultatea de Medicină

Depunerea contestațiilor on – line sau la secretariatul facultății

 

https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2

Studenți

Comisia de cazare pe facultate

Art. nr. 15
7. 05.08.2017

respectiv

11.08.2017 –

Facultatea de Medicină

Afișarea listelor după soluționarea contestațiilor

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Comisia de cazare pe facultate Art. nr. 15
8. 06.08 – 08.08.2017

respectiv

11.08 – 13.08.2017-

Facultatea de Medicină

Confirmarea on – line a locului de cazare obținut

https://goo.gl/forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3

Studenți Art.nr.15
9. 15.09.2017 Termen limita pentru redistribuirea locurilor rămase neocupate, pe facultate, în urma confirmărilor și afișarea listelor

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Comisia de cazare pe facultate Art. nr. 15
10. 16 – 17.09.2017 Depunerea și rezolvarea contestațiilor

https://goo.gl/forms/kNMO00rECaS6w22c2

Studenți

Comisia de cazare pe facultate

Art. nr. 15
11. 18.09.2017 Afișarea listelor finale

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Comisia de cazare pe facultate Art. nr. 15

 

12. ·   prima zi-studenții din anii IV -VI și studenții masteranzi;

·  a doua zi – studenții din anul III;

·  a treia zi – studenții din anul II;

·  a patra zi – studenții din anul I.

Cazarea studenților – cu patru zile inainte de începerea anului universitar 2017-2018

 

DGA Art.nr. 20 (2)
13. Pe durata celor 4 zile înainte de începerea anului universitar Depunerea cererilor de redistribuire 

 

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

Studenți Art.nr. 20 (3)
14. Prima zi a anului universitar Afișarea listei studenților care au primit cazare la redistribuire Comisia Centrala de cazare Art.nr. 20 (3)

 Director General Administrativ Adjunct,

Ec. Ramona Todericiu

Cerere de cazare: https://goo.gl/forms/ kAGuM7Nxx4UGdoKr1

Contestatii: https://goo.gl/ forms/kNMO00rECaS6w22c2

Confirmare: https://goo.gl/ forms/gGnpz6C3MD84P6PJ3

Cerere de redistribuire: https://goo.gl/ forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2