Manifestări știintifice 2008

 

NR. CRT. DENUMIREA MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE PERIOADA DE DESFĂȘURARE ORGANIZATORI TEMATICA MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE INFORMAȚII
1 Simpozion 28-29 noiembrie 2008 Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” “Mitropolitul Andrei Șaguna, apărător și promotor al demnității românești” Program simpozion
Program decernare DHC