Licenta

ADMITERE LICENȚĂ

Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

 Programe de studiu de licenţă – anul universitar 2017-2018

Programul de studiu Număr de locuri propuse Tipul de concurs şi proba/probele de concurs Criterii de selecţie şi/sau Modul de calcul al notei/mediei de admitere
Teologie Ortodoxă Pastorală Fără taxă

63+1

Cu taxă

30

I. Eliminatoriu: – 1. Verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale; 2. Evaluare psihologică

II. Probă de concurs: Cunoștințe religioase – examen scris și interviu.

Media de admitere:

– 50% media examenului de cunoștințe religioase

– 50% media bacalaureat

Muzică religioasă Fără taxă

12

Cu taxă

3

I. Eliminatoriu: – 1. Verificarea dicției și a aptitudinilor muzicale; 2. Evaluare psihologică

II. Probă de concurs: Cunoștințe şi aptitudini muzicale – auzul muzical, solfegiu, repertoriu bisericesc.

Media de admitere:

– 50% media examenului de cunoștințe muzicale

– 50% media bacalaureat

Taxă de școlarizare 2017/2018 – 2900 lei

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

SESIUNEA 1 ( vară)

SESIUNEA 2 (toamnă)

Metodologia de admitere poate fi consultată în detaliu aici

Tematica examenului de admitere – Teologie Pastorală

 • a. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie. Raportul dintre ele.
 • b. Despre Sfanta  Treime: temeiuri biblice si contributii patristice la definirea acestei dogme.
 • c. Crearea lumii vazute. Crearea omului.
 • d. Starea primordiala a omului. Chip si asemanare.
 • e. Opera de mantuire a lui Iisus Hristos.
 • f. Rascumpararea si aspectele ei.
 • g. Mantuirea subiectiva.
 • h. Biserica, intemeierea, constitutia si insusirile ei.
 • i. Sfintele Taine, consideratii generale si particulare.
 • j. Sfanta Euharistie: caracterul de taina si cel de jertfa.

Bibliografie:

Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZAGREAN, Teologie Dogmatica (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1991 (si editiile urmatoare, Cluj si Galaţi). A se vedea pag: 72-79, 114-123,158-164, 179-183, 238-248, 244-247, 276-281, 299-309, 324-330, 337-346,

Se pot consulta si:

1) Camelia Muha, Religie – crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a VII-a p. 12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 şi p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi;

2) Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-7, p.8-17,  p.36-38 şi p.47) Editura Sf. Mina, Iasi

Tematica examenului de admitere – Muzică religioasă

 1. Test psihologic (eliminatoriu
 2. Probă de aptitudini muzicale – eliminatorie
 3. Probă de cunoştinţe şi aptitudini muzicale:
 4. a) auz muzical

* Intonarea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete în poziţie strânsă.

* Reproducerea unor formule ritmice elementare;

* Dicție –rostirea unui text sau recitarea unei poezii.

 1. b) Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol în DO major sau la minor.
 2. c) Repertoriu bisericesc

– Cântările Sf. Liturghii – varianta uniformizată

–  Cântările Sf. Liturghii – după Dimitrie Cunţan

–  Irmoasele – după Dimitrie Cunţan/Macarie Ieromonahul

Media minima de admitere este 5,00 (cinci) si este formata din: Media de la  bacalaureat – 50% Proba de cunostinte religioase – 50%

In situatie de balotaj, departajarea se face in ordinea descrescatoare a mediei de absolvire a celor patru ani de liceu.

Acte necesare pentru dosarul de inscriere la concurs :

– a) cererea tip de inscriere, completata corect, conform modelului elaborat de facultate;

– b) diploma de bacalaureat sau diploma  echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat.

Absolventii de liceu din promotia 2016 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat. Candidatii din aceasta categorie, declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original pana cel tarziu la 1 octombrie 2016.

– c) certificatul de nastere, in copie legalizata – 2 exemplare;

– d) Certificat de botez (original) ;

– e) recomandarea preotului paroh ;

– f) Binecuvantarea ierarhului locului (episcopul de care apartine, dupa adresa de domiciliu);

– g) pentru cantaretii bisericesti la actele mentionate mai sus se adaugă si adeverinta de la protopopiat din care sa rezulte angajarea in functia de cantaret bisericesc;

– h) cartea de identitate – original si xerox nelegalizat;

– i) adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;

– j) sase fotografii tip buletin de identitate;

– k) pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta din care să rezulte calitatea de student integralist

– l) pentru candidatii la a doua facultate diploma de licenta si foaia matricola in original sau  copie legalizata;

– m) un dosar plic si 10 coli format A4;

– n) chitanta de plata a taxei de inscriere – 200 lei – pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere, conform hotararii Senatului Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.