Epoca Brancovenilor in context sud-est european. Biserica, societate, geopolitica

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Sibiului Institutul pentru studii sud-est Europene al Academiei Romane Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Teologie “Sfantul Andrei Saguna”

Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică Simpozion internaţional

Locatie: Sibiu, Romania; Data: 12-15 Iunie 2014; Organizatori: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Pf. Prof. Dr. Nicolae Chifăr Contact: abrudanioanovidiu@yahoo.com, chifar_n2002@yahoo.com;

În perioada 12-14 iunie 2014, Facultatea de Teologie din Sibiu organizează, în colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,un simpozion internaţional cu tema: „Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”.

Manifestarea marchează tricentenarul morţii lui Constantin Brâncoveanu, personalitatea care şi-a împrumutat numele unei epoci din istoria civilizaţiei româneşti, şi este o bună ocazie de a evaluaprogresul ştiinţific înregistrat de la ultima comemorare a domnitorului martir, petrecută în 1988, într-un context politic apăsător, când regimul opresiv comunist din România bloca orice colaborare internaţională pe asemenea subiecte.

La urcarea pe tron a lui Constantin Brâncovenu, în 1688,Ţară Românească era prinsă în încleştarea imperiilor care-şi disputau hegemonia asupra acestei părţi a continentului. Cu toate acestea a reuşit să asigure pentru supuşii săi un răgaz de linişte şi de stabilitate, prin menţinerea relaţiilor tradiţionale cu Sublima Poartă şi prieteneşti cu Habsburgii şi cu Imperiul lui Petru cel Mare. S-a afirmat despre Brâncoveanu că a fost primul domnitor român „care a aplicat în mod conştient, în politica externă europenizarea, ceea ce presupune o strategie a păcii, întemeiată pe negocieri, relaţii personale, corespondenţă secretă, stimularea relaţiilor culturale şi artistice, receptivitate şi asimilare a ceea ce se numea spirit european”.

Considerăm că e binevenită reluarea discuţiilor, în contextul, de această dată, a unui prezent european, asupra rolului complex asumat de acest personaj eroic şi admirabil pe scena politicii Imperiului otoman şi în jocul destinelor ţării sale. Dorim să încurajăm contribuţiile la cunoaşterea personalităţii lui Constantin Brâncoveanu, prin evidenţierea impactului pe care politica sa l-a avut în lumea ortodoxă şi în regiunile est-mediteraneene şi pontice, dar şi din perspectiva altor domenii de studiu: istorie bisericească, istoria artei şi arhitecturii, a cultului, a ştiinţei şi educaţiei, a iconografiei şi lista poate rămâne deschisă.

Desfăşurarea manifestării la Sibiu e justificată prin semnificaţia acestei zone geografice pentru relevanţa naţională a personalităţii şi epocii marelui voievod muntean. Ambianţa pe care o putem oferi reuniunii academice – inclusiv prin iconostasul din capela facultăţii, ale cărui icoane au fost atribuite vestitului Constantinos, zugravul de curte al Cantacuzinilor şi autorul frescelor ctitoriei brâncoveneşti de la Hurezi – poate stimula un dialog viu între ştiinţă şi credinţă, cultură şi artă, tradiţie şi actualitate. În ultima zi de desfăşurare a simpozionului, participanţii vor avea ocazia să-şi continue dialogul pe parcursul vizitei la câteva monumente bisericeşti din zona Sibiului şi a Făgăraşului, ilustrative pentru maniera în care a fost difuzat în spaţiul culturii şi spiritualităţii ortodoxe transilvănene, stilul artistic al epocii brâncoveneşti.