Contact

Datele de contact ale facultății :

Adresa: Sibiu, str. Mitropoliei Nr. 20, 550179, România ;

Tel. 0269/210530; Fax. 0269/215905 ;

Program relatii cu publicul: 12.00-14.00

Web: http//teologie.ulbsibiu.ro

Mail: teologie@ulbsibiu.ro | metiuciprian@yahoo.com