Centrul de Cercetare Teologica

Centrul de Cercetare Teologica al Facultatii de Teologie
“Andrei Saguna” din Sibiu

          Cercetarea ştiinţifică în cadrul Centrului de Cercetare Teologică se constituie ca o continuare şi o completare firească a procesului de învăţământ desfăşurat în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu. Această îmbinare armonioasă a cercetării teologice cu procesul de învăţământ defineşte conceptul integrării activităţii de cercetare ştiinţifică cu procesul de învăţământ, conform căruia cercetarea ştiinţifică însoţeşte toate treptele procesului de învăţământ, la nivel de licenţă, master şi doctorat.

           La nivelul CCT se desfăşoară deopotrivă activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi respectiv creaţie artistică şi promovarea culturii. Astfel, în cadrul unităţii de cercetare s-au constituit două laboratoare cu tematici şi obiective bine definite, după cum urmează:

 1. Grupul de cercetare „Teologia ortodoxă în societatea contemporană”

 Obiectivele grupului:

           Abordarea sistematică a principalelor domenii de dialog/confruntare între teologia ortodoxă, patristică şi contemporană, şi problemele majore ale societăţii actuale. Au fost identificate patru teme generice, care vor fi elaborate şi detaliate în principal cadrul cercetării de grup, dar şi al unor programe didactice (workshop, şcoală de vară), în vederea creşterii competenţei specialiştilor teologi de aborda teme într-o manieră inter- şi trans-disciplinară. Grupul va avea un laborator de traduceri din literatura patristică (lb. greacă veche), pentru a valorifica sursele mai puţin cunoscute ale Tradiţiei.

 Tematica de cercetare:

  •  antropologie teologică
  •  teologie pastorală şi misionară
  •  teologie socială
  •  bioetică
  •  laborator de traduceri patristice

 2. Grupul de cercetare „Istorie, cultură şi patrimoniu bisericesc”

 Obiectivele grupului:

           Începând cu anul 2002 o echipă de specialişti ai Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu a început să recenzeze, să înregistreze, să arhiveze, să analizeze şi să valorifice într-un mod cât mai sistematic diversele aspecte ale cântării în parohiile Arhiepiscopiei Sibiului. Rezultatele cercetărilor s-au concretizat într-o serie de studii (12) şi cărţi (5) publicate, ca şi prin alcătuirea unei arhive multimedia – cuprizând cca. 99 CD-uri cu peste 3000 cântări înregistrate, 100 secvenţe video, 300 fotografii digitale etc. Această activitate de cercetare va fi continuată în anii următori.

Tematica de cercetare

  • istoria bisericească universală şi a Bisericii Ortodoxe Române
  • valorificarea patrimoniului bisericesc material şi imaterial din Transilvania