Category Archives: Evenimente CCT

Sibiu Capitală Universitară Europeană 29 iunie – 4 iulie 2015

Școala doctorală internațională de vară” (29 iunie-5 iulie)

Eveniment-Facultate-Teologie-Sibiu

În organizarea Facultății de Teologie Ortodoxă și a Departamentului de Teologie Protestantă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, sub egida evenimentului „Sibiu – Capitală Culturală Europeană/ Capitală Universitară Europeană (2007-2015)”, în perioada 29 iunie – 5 iulie, a.c., la Sibiu va avea loc prima ediție a Școalii Internaționale de Vară „Teologia contemporană în context global și ecumenic”. Scopul evenimentului este acela de a explora problemele cu care se confruntă societatea creștină europeană actuală și de a căuta posibile soluții practice la acestea. Școala se adresează în special studenților de la ciclul doctoral.

Vor susține prelegeri și vor anima dezbateri seminariale renumiți profesori universitari din străinătate, precum Jean Boboc (Paris), Pierre-Yves Brandt (Lausanne), Porphyrios Giorgi (Balamand), Bin You (Beijing), împreună cu profesorii sibieni Ioan Ică jr., Nicolae Chifăr și Daniel Buda.

În același spirit al deslușirii orientărilor valorice majore ale lumii contemporane și a interesului pentru binele comun al oamenilor, concetățeni, conaționali sau conlocuitori ai creției divine, școala teologică de vară se va alătura conferinței internaționale „Reconstruind Latinitatea”: Abordări Interdisciplinare și transdisciplinare, ediția a II-a, cu tema Latinitate și Globalizare. Astfel, pe parcursul zilei de 2 iulie, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc atelierul „Religie, antropologie, bioetică. Contribuția latinității în context global” la care vor participa specialiști în bioetică din țară și străinătate, dintre care amintim pe Stephane Bauzon (Roma), Mircea Gelu Buta (Bistrița), Gheorghe Popa (Iași), Ștefan Iloaie (Cluj-Napoca), Ionel Ungureanu (Craiova), Marian Croitoru (Târgoviște). Din partea Facultății de Teologie din Sibiu vor susține comunicări Pr Aurel Pavel, Pr. Ioan-Mircea Ielciu, Pr. Nicolae Moșoiu, Pr. Constantin Oancea, Ierom. Vasile Bîrzu, Ciprian Streza, Daniel Mihoc, Vasile Chira, Grecu Corina, Sebastian Moldovan.

Teme precum „Rolul și locul bioeticii creștine în sistemul medical secularizat”, „Temeiuri teologice ale apărării demnității umane ” sau „Riscurile și amenințările transumanismului” sperăm că vor trezi sau spori preocuparea cursanților, a cetățenilor sibieni și nu numai, pentru unele dintre cele mai mari provocări pe care le cunoaște umanitatea.

Școala doctorală internațională de vară” (29 iunie-5 iulie)

Program școala doctorală

Workshop „Religie, antropologie, bioetică. Contribuția latinității în context global” (2 iulie)

Program simpozion

A face misiune după modelul lui Hristos III

„A face misiune după modelul lui Hristos III: Parohia și mănăstirea – provocări și implicații duhovnicești și comunitare”

Sibiu, 28-30 mai 2015

afis-ciprianPROGRAM SIMPOZION INTERNAȚIONAL

JOI, 28.05.2015

18.00-23.00 Primirea invitaților

VINERI, 29.05.2015

7.30-09.00: Sfânta Liturghie

9.30: Deschiderea festivă:Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu).

9.45-14.00 SESIUNEA I: moderatori Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel si Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea

9.45-10.05: Prof. Dr. Daniel Munteanu (Universitatea din Bamberg/Universitatea din Târgoviște), Misiunea și spiritualitatea ortodoxă în lumea contemporană.

10.05-10.25: Conf. Dr. Vasile Timiș (Universitatea din Cluj-Napoca), Predica – mijloc de formare a deprinderilor și atitudinilor religioase.

10.25-10.45: Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor (Universitatea din Constanța), Parohia ortodoxă – element fundamental al misiunii interne a Bisericii.

10.45-11.10: Pr. Conf. Dr. David Pestroiu (Universitatea din București), Strengthening  Partnerships between Parishes and Schools – an Opportunity for Today’s Mission.

11.10-11.20: Pauză de cafea.

11.20-11.40: Pr. Lect. Dr. Vasilică Bârzu (Universitatea din Sibiu), Activitatea misionara (1872-1890) a Părintelui Arhimandrit Anatolie Tihai (1843-1893) în Japonia. Context social politic și semnificații misiologice.

11.40-12.00: Arhidiac. Conf. Dr. Gelu Călina (Universitatea din Craiova), Misiune, intenție misionară și renaștere în biserica locală.

12.00-12.20: Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea (Universitatea din Cluj-Napoca), Împreună spre viață: Misiune și Evanghelism într-un context în schimbare. Noua declarație misionară a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) și misiologia ortodoxă din România.

12.20-13.20: Discuţii.

13.30-15.00: Masa de prânz (Hotel Continental Forum).

SESIUNEA a II-a: moderatori Pr. Conf. Dr. David Pestroiu şi Conf. Dr. Vasile Timiș.

15.00-15.20: Pr. Lect. Dr. Nichifor Tănase (Universitatea din Reșița), Pnevmatologia raportată la dialectica dintre Mistic si Social. De la trimiterea și misiunea Duhului Sfânt la aspectul individual-comunitar al îndumnezeirii.

15.20-15.40: Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu (Universitatea din Sibiu), The Trinitarian koinonia  – source and paradigm for the parish life.

15.40-15.50: Pauză de cafea.

15.50-16.10: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (Universitatea din Sibiu), O dublă spiritualitate, laică și monahală? Critica poziției păr. Alexander Schmemann, din perspectivă misionară.

16.10-16.30: Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai (Universitatea din Sibiu), Parohie exclusivă sau inclusivă? Perspective ortodoxe.

16.30-16.50: Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru (Universitatea din Iași), Parohia și misiunea ei după Hristos. Exigențe misionare actuale.

16.50-17.00: Discuţii.

SÂMBĂTĂ, 30.05.2015

SESIUNEA A III-A: moderatori Pr. Conf. Dr. Darko Djogo și Prof. Dr. Ciprian Streza

9.00-9.30: Prof. Dr. Peter Ben-Smit (Universitatea din Utrecht) Titlu rezervat.

9.30-9.55: Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Universitatea din Cluj-Napoca), Vocația misionară a teologiei academice.

9.55-10.25: Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja (Universitatea din Arad), Homo Cyberneticus. The Challenge to the Mission of the Church in Postmodernity.

10.25-10.40: Pr. Conf. Dr. Daniel Buda (Universitatea din Sibiu/WCC, Geneva), The role of the monastery in spiritual formation of Theodoret of Cyros.

10.40-11.00: Pauză de cafea.

11.00-11.35: Conf. Dr. Darko Djoko, (Universitatea din Sarajevo) Titlu rezervat.

12.35-13.10: Arhidiac. Prof. Dr. Fadi (Porphyrios) Georgi (Universitatea din Balamand), Spiritual Guidance between the parish and the monastery; The case of the Patriarchate of Antioch in the last three decades.

13.10-13.30: Conf. Dr. Daniela Preda (Universitatea din Sibiu), „Viețile animalelor”, perspective teologico-literare.

13.30-14.00: Discuții.

14.00-15.00: Masa de prânz (Cantina Facultății).

SESIUNEA a IV-a: moderatori Pr. Prof. Dr. Valer Bel și Pr. Conf. Dr. Daniel Buda

15.00-15.30: Prof. Dr. Andreas Heiser (Theologische Hochschule Ewersbach), Titlu rezervat.

15.30-16.00: Pr. Conf. Dr. Nicolae Răzvan Stan (Universitatea din Craiova), Misiunea duhovnicească a parohiei raportată la prezența și lucrarea lui Hristos în Biserică și în lume.

16.00-16.30: Lect. Dr. Daniel Lemeni (Universitatea din Timișoara), “Fiți următori ai mei, precum și eu sunt al lui Hristos”: paternitatea harismatică la avva Antonie.

16.30-17.00: Prof. Dr. Ciprian Streza (Universitatea din Sibiu), Existenţa umană în lumea post modernă între “Believing without belonging” şi “Belonging without beliving”. Spre un nou tip de misiune în Biserică?

17.00-17.30: Discuții finale.

Zilele academice andreiene

Zilele academice andreiene

[DESCARCATI – PROGRAMUL COMPLET – PDF]

Marti, 25 noiembrie, 2014

Întalnirea doctoranzilor Facultăţii de Teologie din Sibiu
9.30 – Te Deum (capelă)
10.00 – Comunicări de ordin administrativ
10.30-13.00 – Sesiune de referate

Joi, 27 noiembrie 2014 – Aulă

Întalnirea doctoranzilor Facultăţii de Teologie din Sibiu
9.00-10.15 Prof. Dr. Ciprian Streza – „Viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni”
10.15-11.30 Pr. Conf. Dr. Irimie Marga – „Raportul canonic dintre Spovedanie și Cuminecare”
11.30-11.45 Pauză
11.45-13.00 Pr. Lect. Dr. Sorin Dobre – „Glasurile bisericești în tradiția muzicală din Serbia și Transilvania”
13.00-15.00 Pauză de prânz
15.00-17.00 Conf. Dr. Daniela Preda, Strategii de internaționalizare a Facultății de Teologie

Părintele Anthony McGuckin, Doctor Honoris Causa

pr.-mcguckin-doctor-honoris-causa

Renumitul profesor de teologie şi preot ortodox din Statele Unite ale Americii a primit ieri, 13 noiembrie, titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. Titlul a fost acordat la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu, ca semn de apreciere pentru lucrarea misionară de a promova credinţa răsăriteană şi Biserica Ortodoxă Română pe pământ american.

Ceremonia a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu“, cu participarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a preşedintelui Senatului universitar, prof. univ. dr. Constantin Oprean, a membrilor senatori, a prorectorului prof. univ. dr. Marian Ţiplic, a decanului facultăţii, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, a prodecanului pr. conf. univ. dr. Mircea Ielciu, a cadrelor didactice, preoţilor şi studenţilor.

Cuvântul „Laudatio“ a fost citit de pr. conf. univ. dr. Daniel Buda, care a subliniat activitatea didactică şi academică bogată a părintelui John Anthony McGuckin la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Columbia“ din New York, dar şi la alte universităţi de prestigiu din lume. Opera sa ştiinţifică numără 25 de volume pe teme religioase şi istorice şi peste 100 de studii şi articole. Din 1989, John Anthony McGuckin a devenit ortodox şi a fost hirotonit mai târziu preot în cadrul Bisericii Române din Statele Unite ale Americii, fiind un misionar cu multă dăruire şi devotament.

„O onoare şi un privilegiu“

Ceremonia a continuat cu acordarea titlului academic şi înmânarea diplomei pregătite pentru acest moment. În cuvântul de răspuns la această onorantă iniţiativă, părintele McGuckin a ţinut o prelegere despre ideile filosofice antice care au pătruns în teologia răsăriteană. Părintele profesor a mulţumit Facultăţii de Teologie şi universităţii sibiene pentru acest titlul primit acum.

„Este o onoare şi un privilegiu pentru mine să fiu aici şi să primesc această distincţie, un semn de respect şi de afecţiune venit din partea acestei cunoscute şi apreciate Facultăţi de Teologie Ortodoxă. Înseamnă mult pentru mine acest moment, nu doar pentru primirea unei distincţii academice, ci şi pentru că reafirmă şi reînnoieşte legăturile pe care le am cu Biserica Ortodoxă Română şi cu mediul teologic de aici în ultimii 20 de ani din viaţa mea. Momentul este emoţionant pentru că vine în ziua în care s-au împlinit 25 de ani de la convertirea mea la Ortodoxie“, a subliniat părintele McGuckin.

IPS Mitropolit Laurenţiu l-a felicitat pe noul membru de onoare al universităţii sibiene şi i-a mulţumit pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teologiei ortodoxe şi la cunoaşterea Ortodoxiei pe pământ american.

Mesaje de felicitare au venit şi din partea rectorului Ioan Bondrea, transmis prin prorectorul Marian Ţiplic, din partea Facultăţii de Teologie, prin vocea decanului pr. Aurel Pavel şi a reprezentantului Editurii „Doxologia“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, unde au fost traduse în limba română o parte din lucrările sale.

Sursa: “Ziarul Lumina”

Seminarii de psihologia religiei

Seminarii de Psihologia Religiei

Pierre-Yves Brandt, profesor de psihologia religiei la  Geneva şi Lausanne, susţine, in zilele de 10 si 11 iunie, a.c, două semninarii şi un workshop pe temele “Religie şi sănătate”, “Dezvoltarea religioasă a copilului şi adultului”, “Posesia demonică: perspective culturale şi psihiatrice”

Programul Colocviului Internaţional “Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”

COLOCVIU INTERNAŢIONAL

JOI 12 IUNIE – SÂMBĂTĂ 14 IUNIE 2014

FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ŞAGUNA”, UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică

  INSTITUŢII ORGANIZATOARE: Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului / Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române   /  Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”

 Miercuri, 11 iunie

– primirea invitaţilor – cazare şi cina la hotel

 Joi, 12 iunie

Ora 9.00 Tedeum oficiat de PS Andrei Făgărăşanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în Capela Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”; ora 9.30 Deschiderea lucrărilor Simpozionului; Cuvântări inaugurale: Pr. Prof Dr. Nicolae Chifăr, I.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Nicolae Şerban Tanaşoca, Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene; ora 10.00– 13.00 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Discurs inaugural, Continuarea sesiunii de comunicări în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie. Moderator : Dr. Petre Guran

 1. Prof. Dr. Paschalis Kitromilides, Constantine Brancoveanu and Greek learning.
 2. Prof. Dr. Nicolae Şerban Tanaşoca, Reminiscenţe ideologice şi sugestii literare bizantine în epoca brâncovenească.
 3. Prof. Dr. Vera Tchentsova, Le clergé grec et la Russie à lépoque du prince Brâncoveanu: le témoignage des archives russes.
 4. Dr. Lia Brad Chisacof, Despre piesa de teatru Doamna.
 5. Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr: Contextul politic-bisericesc sud-est european în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.

ora 13.00-14.30 Prânz/  ora 14.30 – 17.15 Sesiunea a doua Moderator: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

 1. Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, O ediţie brâncoveaneasca comentată a Mărturisirii Ortodoxe greceşti. 
 2. Pr. Prof. Dr. Octavian Moşin, Influenţa epocii brâncoveneşti în spaţiul pruto-nistrean.
 3. Dr. Andrei Timotin, Studiul geografiei istorice în epoca brâncovenească.
 4. Arhim. Dr. Policarp Chiţulescu, Două cărţi rare tipărite la Veneţia cu cheltuiala lui Constantin  Brâncoveanu.
 5. Monahia Dr. Atanasia Vaetisi, Mănăstiri şi viaţă monahală în Bucureştiul  epocii brâncoveneşti.

ora 17.30 Deplasare la Răşinari şi Păltiniş şi cină pe loc.

 Vineri, 13 iunie

ora 9.30 – 12.30 Sesiunea a treia. Moderator: Dr. Lia Brad Chisacof

 1. Alexandr Kopirovski, On the Byzantine and Western European Influences in the Works by Simon Ushakov, Head of the Icon Painting Workshop in the Moscow Kremlin“/ “Cu privire la influenţele bizantine şi vest-europene în operele lui Simon Uşakov, conducător al atelierului de icoane din Kremlinul Moscovei.
 2. Prof. Dr. Pierre-Yves Brandt, titlu rezervat
 3. Dr. Mihai Ţipău, Săbiile brâncoveneşti.
 4. Dr. Ioana Iancovescu, “Ce este mai cuviinţat pravoslavnicului stăpân, decât a înfrumuseţa pre cei de sub ascultarea lui, mai nainte de toate, cu blagocestiia?” 
 5. Conf. Dr. Paul Brusanowski, Situaţia politică şi bisericească din Transilvania în epoca lui Constantin Brâncoveanu.

ora 12.30 14.00 Prânz ora 14.00 – 16.40 Sesiunea a patra Moderator: Dr. Sebastian Moldovan

 1. Arhidiac. Prof. Dr. Ioan I. Ică Jr, O apologie a sfântului Grigorie Palama în Ungrovlahia sfântului Constantin Brâncoveanu şi contextul ei european.
 2. Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea, Martiriul – realitate religioasă universală sau specific creştină.
 3. Dr. Cristina Feneşan, Condamnarea la moarte a Brâncovenilor în concepţia juridică otomană.
 4. Dr. Ioana Feodorov, Noi consideraţii privitoare la tipăriturile pentru arabii ortodocşi sub patronajul lui Constantin Brâncoveanu.
 5. Dr. Petre Guran, Constantin Brâncoveanu și stilul cultural naţional.

 ora 17.00 Deplasare la Ocna Sibiului şi cină pe loc

 Sâmbată, 14 iunie

ora 9.30 Deplasare la Făgăraş şi la Mânăstirea Sâmbăta de Sus Vizită şi concluziile colocviului ora 12.30 Prânz ora 14.00 Întoarcerea la Sibiu

Darul unităţii Bisericii şi al lumii, implicaţii teologico-dogmatice şi culturale – Sibiu, 13-14 Mai 2014

Darul unităţii Bisericii şi al lumii, implicaţii teologico-dogmatice şi culturale

Al V-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică. Sibiu, 13-14 mai 2014

Colocviul realizează întruniri bianuale ale membrilor români ai Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi (IAODT), prezentul colocviu ajungând la cea de a V-a ediţie a sa în România (după cele din 2006 Arad, 2008 Bucureşti, 2010 Cluj, 2012 Constanţa), în paralel membrii săi participând şi la Simpozioanele internaţionale organizate în anii 2007 şi 2009 la Arad, în 2011 la Tesalonic – Grecia, şi în 2013 la Sofia – Bulgaria. Intenţia declarată a participanţilor este de a aprofunda învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe şi de a răspunde provocărilor şi problemelor complexe ale societăţii contemporane în încercarea de a găsi răspunsuri unor dispute şi dezbateri doctrinare şi orientări în privinţa misiunii Bisericii Ortodoxe în modernitate şi postmodernitate.

Comitetul de organizare al prezentului Colocviu:

 • Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu Lect.
 • Dr. Ciprian Toroczkai
 • Pr. Asist. Dr. Vasile Bîrzu

Comitetul ştiinţific

 • ÎPS Prof. dr. Laurenţiu Streza
 • Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel – Sibiu
 • Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea – Sibiu
 • Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu – Bucureşti
 • Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan – Arad

Epoca Brancovenilor in context sud-est european. Biserica, societate, geopolitica

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Sibiului Institutul pentru studii sud-est Europene al Academiei Romane Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Teologie “Sfantul Andrei Saguna”

Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică Simpozion internaţional

Locatie: Sibiu, Romania; Data: 12-15 Iunie 2014; Organizatori: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Pf. Prof. Dr. Nicolae Chifăr Contact: abrudanioanovidiu@yahoo.com, chifar_n2002@yahoo.com;

În perioada 12-14 iunie 2014, Facultatea de Teologie din Sibiu organizează, în colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,un simpozion internaţional cu tema: „Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”.

Manifestarea marchează tricentenarul morţii lui Constantin Brâncoveanu, personalitatea care şi-a împrumutat numele unei epoci din istoria civilizaţiei româneşti, şi este o bună ocazie de a evaluaprogresul ştiinţific înregistrat de la ultima comemorare a domnitorului martir, petrecută în 1988, într-un context politic apăsător, când regimul opresiv comunist din România bloca orice colaborare internaţională pe asemenea subiecte.

La urcarea pe tron a lui Constantin Brâncovenu, în 1688,Ţară Românească era prinsă în încleştarea imperiilor care-şi disputau hegemonia asupra acestei părţi a continentului. Cu toate acestea a reuşit să asigure pentru supuşii săi un răgaz de linişte şi de stabilitate, prin menţinerea relaţiilor tradiţionale cu Sublima Poartă şi prieteneşti cu Habsburgii şi cu Imperiul lui Petru cel Mare. S-a afirmat despre Brâncoveanu că a fost primul domnitor român „care a aplicat în mod conştient, în politica externă europenizarea, ceea ce presupune o strategie a păcii, întemeiată pe negocieri, relaţii personale, corespondenţă secretă, stimularea relaţiilor culturale şi artistice, receptivitate şi asimilare a ceea ce se numea spirit european”.

Considerăm că e binevenită reluarea discuţiilor, în contextul, de această dată, a unui prezent european, asupra rolului complex asumat de acest personaj eroic şi admirabil pe scena politicii Imperiului otoman şi în jocul destinelor ţării sale. Dorim să încurajăm contribuţiile la cunoaşterea personalităţii lui Constantin Brâncoveanu, prin evidenţierea impactului pe care politica sa l-a avut în lumea ortodoxă şi în regiunile est-mediteraneene şi pontice, dar şi din perspectiva altor domenii de studiu: istorie bisericească, istoria artei şi arhitecturii, a cultului, a ştiinţei şi educaţiei, a iconografiei şi lista poate rămâne deschisă.

Desfăşurarea manifestării la Sibiu e justificată prin semnificaţia acestei zone geografice pentru relevanţa naţională a personalităţii şi epocii marelui voievod muntean. Ambianţa pe care o putem oferi reuniunii academice – inclusiv prin iconostasul din capela facultăţii, ale cărui icoane au fost atribuite vestitului Constantinos, zugravul de curte al Cantacuzinilor şi autorul frescelor ctitoriei brâncoveneşti de la Hurezi – poate stimula un dialog viu între ştiinţă şi credinţă, cultură şi artă, tradiţie şi actualitate. În ultima zi de desfăşurare a simpozionului, participanţii vor avea ocazia să-şi continue dialogul pe parcursul vizitei la câteva monumente bisericeşti din zona Sibiului şi a Făgăraşului, ilustrative pentru maniera în care a fost difuzat în spaţiul culturii şi spiritualităţii ortodoxe transilvănene, stilul artistic al epocii brâncoveneşti.

Simpozionul international al doctoranzilor in teologie ortodoxa: Euharistia, taina vietii vesnice

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Conferinţa internaţională a studenţilor doctoranzi
„Euharistia – Taina Vieţii veşnice”

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 ca an omagial euharistic şi an comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, aprobând astfel iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Sinod a aprobat de asemenea programul-cadru la nivel naţional în vederea implementării proiectului intitulat: „2014 – Anul Omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşiri) şi anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română din perspectivă liturgică şi culturală.

Ca parte a programului-cadru, doctoranzii Facultăţii de Teologie din Sibiu organizează Conferinţa Internaţională cu tema „Euharistia – Taina Vieţii veşnice”. Scopul acestei reuniuni este sublinierea rolului Tainei Sfintei Împărtăşanii în comunităţile creştine din perspectivă istorică, dogmatică, ecumenică şi misionară.

Locatie Data Organizatori Contact Participanti
Sibiu, Romania 25-26 Iunie 2014 Stefan Marculet, Florin Pavel stefan.marculet@gmail.com, florin.pavel@ulbsibiu.ro profesori si doctoranzi ai Facultatii de Teologie si oaspeti de la universitati din strainatate

Program:

25.06.2014

26.06.2014

Seminarul de bioetică “Îngrijirea modernă a sănătăţii şi sfinţenia vieţii”

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centrul de Cercetare Teologică organizează Seminarul de bioetică“Îngrijirea modernă a sănătăţii şi sfinţenia vieţii”(Modern Health Care and the Sanctity of Life) 

Prelegerile vor fi susţinute de Prof. Dr. Daniel B. Hinshaw, profesor de chirurgie la University of Michigan, profesor de bioetică la St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, New York.
Seminarul se va desfăşura în două sesiuni după cum urmează: Joi, 6 martie, orele 10.00-13.00 (partea I) şi Vineri, 7 martie, orele 10.00-13.00 (partea a II-a) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Mitropoliei, nr. 20, Sala 34.