Author Archives: admin

Simpozionul Naţional de Muzicologie – Cântarea bisericească în timpul păstoririi PF Patriarh Justinian Marina (1948-1977)

Prea Cucernici Părinţi,

Stimaţi Colegi,

Vă invităm să participaţi la Simpozionul Naţional de Muzicologie “Cântarea bisericească în timpul păstoririi PF Patriarh Justinian Marina (1948-1977)”, organizat cu Binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale, ÎPS LAURENŢIU Streza, Mitropolitul Ardealului, la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu în perioada 16-18 mai 2017.

Confirmarea participării se poate face până la 1 aprilie 2017, împreună cu titlul şi un scurt rezumat în limba engleză al comunicării, pentru a fi inclusă în Programul Simpozionului. În afară de tematica anunţată în titlul simpozionului, este prevăzută şi o a doua secţiune, cu tematică liberă (open).

Termenul limită pentru trimiterea textelor integrale în format electronic este 1 mai 2017. Lucrările vor fi publicate în Revista Teologică (acreditată CNCS). Normele de redactare se pot consulta la adresa: http://www.revistateologica.ro/pentru-autori/

Este asigurată cazarea, masa şi publicarea comunicărilor. Informaţii suplimentare se pot obţine de la organizatorii manifestării, pe a căror adresă de e-mail se pot trimite şi lucrările în format electronic:

Pr.Prof.Univ.Dr.Vasile Grăjdian, tel.0731 361077, vasilegrajdian@gmail.com

Pr.Lect.Univ.Dr.Sorin Dobre, tel.0745 164937, vsorindobre@yahoo.com

Pr.Lect.Univ.Dr.Dan Alexandru Streza, tel. 0743 117072, dan_streza@yahoo.com

Vă aşteptăm cu bucurie,

Comitetul de organizare a Simpozionului

Program SimpozionInvitație

Sibiu Capitală Universitară Europeană 29 iunie – 4 iulie 2015

Școala doctorală internațională de vară” (29 iunie-5 iulie)

Eveniment-Facultate-Teologie-Sibiu

În organizarea Facultății de Teologie Ortodoxă și a Departamentului de Teologie Protestantă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, sub egida evenimentului „Sibiu – Capitală Culturală Europeană/ Capitală Universitară Europeană (2007-2015)”, în perioada 29 iunie – 5 iulie, a.c., la Sibiu va avea loc prima ediție a Școalii Internaționale de Vară „Teologia contemporană în context global și ecumenic”. Scopul evenimentului este acela de a explora problemele cu care se confruntă societatea creștină europeană actuală și de a căuta posibile soluții practice la acestea. Școala se adresează în special studenților de la ciclul doctoral.

Vor susține prelegeri și vor anima dezbateri seminariale renumiți profesori universitari din străinătate, precum Jean Boboc (Paris), Pierre-Yves Brandt (Lausanne), Porphyrios Giorgi (Balamand), Bin You (Beijing), împreună cu profesorii sibieni Ioan Ică jr., Nicolae Chifăr și Daniel Buda.

În același spirit al deslușirii orientărilor valorice majore ale lumii contemporane și a interesului pentru binele comun al oamenilor, concetățeni, conaționali sau conlocuitori ai creției divine, școala teologică de vară se va alătura conferinței internaționale „Reconstruind Latinitatea”: Abordări Interdisciplinare și transdisciplinare, ediția a II-a, cu tema Latinitate și Globalizare. Astfel, pe parcursul zilei de 2 iulie, în aula Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc atelierul „Religie, antropologie, bioetică. Contribuția latinității în context global” la care vor participa specialiști în bioetică din țară și străinătate, dintre care amintim pe Stephane Bauzon (Roma), Mircea Gelu Buta (Bistrița), Gheorghe Popa (Iași), Ștefan Iloaie (Cluj-Napoca), Ionel Ungureanu (Craiova), Marian Croitoru (Târgoviște). Din partea Facultății de Teologie din Sibiu vor susține comunicări Pr Aurel Pavel, Pr. Ioan-Mircea Ielciu, Pr. Nicolae Moșoiu, Pr. Constantin Oancea, Ierom. Vasile Bîrzu, Ciprian Streza, Daniel Mihoc, Vasile Chira, Grecu Corina, Sebastian Moldovan.

Teme precum „Rolul și locul bioeticii creștine în sistemul medical secularizat”, „Temeiuri teologice ale apărării demnității umane ” sau „Riscurile și amenințările transumanismului” sperăm că vor trezi sau spori preocuparea cursanților, a cetățenilor sibieni și nu numai, pentru unele dintre cele mai mari provocări pe care le cunoaște umanitatea.

Școala doctorală internațională de vară” (29 iunie-5 iulie)

Program școala doctorală

Workshop „Religie, antropologie, bioetică. Contribuția latinității în context global” (2 iulie)

Program simpozion

A face misiune după modelul lui Hristos III

 

„A face misiune după modelul lui Hristos III: Parohia și mănăstirea – provocări și implicații duhovnicești și comunitare”

Sibiu, 28-30 mai 2015

 

PROGRAM SIMPOZION INTERNAȚIONAL

JOI, 28.05.2015

18.00-23.00 Primirea invitaților

VINERI, 29.05.2015

7.30-09.00: Sfânta Liturghie

9.30: Deschiderea festivă:Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (decanul Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu).

9.45-14.00 SESIUNEA I: moderatori Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel si Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea

9.45-10.05: Prof. Dr. Daniel Munteanu (Universitatea din Bamberg/Universitatea din Târgoviște), Misiunea și spiritualitatea ortodoxă în lumea contemporană.

10.05-10.25: Conf. Dr. Vasile Timiș (Universitatea din Cluj-Napoca), Predica – mijloc de formare a deprinderilor și atitudinilor religioase.

10.25-10.45: Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor (Universitatea din Constanța), Parohia ortodoxă – element fundamental al misiunii interne a Bisericii.

10.45-11.10: Pr. Conf. Dr. David Pestroiu (Universitatea din București), Strengthening  Partnerships between Parishes and Schools – an Opportunity for Today’s Mission.

11.10-11.20: Pauză de cafea.

11.20-11.40: Pr. Lect. Dr. Vasilică Bârzu (Universitatea din Sibiu), Activitatea misionara (1872-1890) a Părintelui Arhimandrit Anatolie Tihai (1843-1893) în Japonia. Context social politic și semnificații misiologice.

11.40-12.00: Arhidiac. Conf. Dr. Gelu Călina (Universitatea din Craiova), Misiune, intenție misionară și renaștere în biserica locală.

12.00-12.20: Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea (Universitatea din Cluj-Napoca), Împreună spre viață: Misiune și Evanghelism într-un context în schimbare. Noua declarație misionară a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) și misiologia ortodoxă din România.

12.20-13.20: Discuţii.

13.30-15.00: Masa de prânz (Hotel Continental Forum).

SESIUNEA a II-a: moderatori Pr. Conf. Dr. David Pestroiu şi Conf. Dr. Vasile Timiș.

15.00-15.20: Pr. Lect. Dr. Nichifor Tănase (Universitatea din Reșița), Pnevmatologia raportată la dialectica dintre Mistic si Social. De la trimiterea și misiunea Duhului Sfânt la aspectul individual-comunitar al îndumnezeirii.

15.20-15.40: Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu (Universitatea din Sibiu), The Trinitarian koinonia  – source and paradigm for the parish life.

15.40-15.50: Pauză de cafea.

15.50-16.10: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (Universitatea din Sibiu), O dublă spiritualitate, laică și monahală? Critica poziției păr. Alexander Schmemann, din perspectivă misionară.

16.10-16.30: Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai (Universitatea din Sibiu), Parohie exclusivă sau inclusivă? Perspective ortodoxe.

16.30-16.50: Pr. Prof. Dr. Gheorghe Petraru (Universitatea din Iași), Parohia și misiunea ei după Hristos. Exigențe misionare actuale.

16.50-17.00: Discuţii.

SÂMBĂTĂ, 30.05.2015

SESIUNEA A III-A: moderatori Pr. Conf. Dr. Darko Djogo și Prof. Dr. Ciprian Streza

9.00-9.30: Prof. Dr. Peter Ben-Smit (Universitatea din Utrecht) Titlu rezervat.

9.30-9.55: Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Universitatea din Cluj-Napoca), Vocația misionară a teologiei academice.

9.55-10.25: Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja (Universitatea din Arad), Homo Cyberneticus. The Challenge to the Mission of the Church in Postmodernity.

10.25-10.40: Pr. Conf. Dr. Daniel Buda (Universitatea din Sibiu/WCC, Geneva), The role of the monastery in spiritual formation of Theodoret of Cyros.

10.40-11.00: Pauză de cafea.

11.00-11.35: Conf. Dr. Darko Djoko, (Universitatea din Sarajevo) Titlu rezervat.

12.35-13.10: Arhidiac. Prof. Dr. Fadi (Porphyrios) Georgi (Universitatea din Balamand), Spiritual Guidance between the parish and the monastery; The case of the Patriarchate of Antioch in the last three decades.

13.10-13.30: Conf. Dr. Daniela Preda (Universitatea din Sibiu), „Viețile animalelor”, perspective teologico-literare.

13.30-14.00: Discuții.

14.00-15.00: Masa de prânz (Cantina Facultății).

SESIUNEA a IV-a: moderatori Pr. Prof. Dr. Valer Bel și Pr. Conf. Dr. Daniel Buda

15.00-15.30: Prof. Dr. Andreas Heiser (Theologische Hochschule Ewersbach), Titlu rezervat.

15.30-16.00: Pr. Conf. Dr. Nicolae Răzvan Stan (Universitatea din Craiova), Misiunea duhovnicească a parohiei raportată la prezența și lucrarea lui Hristos în Biserică și în lume.

16.00-16.30: Lect. Dr. Daniel Lemeni (Universitatea din Timișoara), “Fiți următori ai mei, precum și eu sunt al lui Hristos”: paternitatea harismatică la avva Antonie.

16.30-17.00: Prof. Dr. Ciprian Streza (Universitatea din Sibiu), Existenţa umană în lumea post modernă între “Believing without belonging” şi “Belonging without beliving”. Spre un nou tip de misiune în Biserică?

17.00-17.30: Discuții finale.

Zilele academice andreiene

Zilele academice andreiene

[DESCARCATI – PROGRAMUL COMPLET – PDF]

Marti, 25 noiembrie, 2014

Întalnirea doctoranzilor Facultăţii de Teologie din Sibiu
9.30 – Te Deum (capelă)
10.00 – Comunicări de ordin administrativ
10.30-13.00 – Sesiune de referate

Joi, 27 noiembrie 2014 – Aulă

Întalnirea doctoranzilor Facultăţii de Teologie din Sibiu
9.00-10.15 Prof. Dr. Ciprian Streza – „Viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni”
10.15-11.30 Pr. Conf. Dr. Irimie Marga – „Raportul canonic dintre Spovedanie și Cuminecare”
11.30-11.45 Pauză
11.45-13.00 Pr. Lect. Dr. Sorin Dobre – „Glasurile bisericești în tradiția muzicală din Serbia și Transilvania”
13.00-15.00 Pauză de prânz
15.00-17.00 Conf. Dr. Daniela Preda, Strategii de internaționalizare a Facultății de Teologie

Părintele Anthony McGuckin, Doctor Honoris Causa

pr.-mcguckin-doctor-honoris-causa

Renumitul profesor de teologie şi preot ortodox din Statele Unite ale Americii a primit ieri, 13 noiembrie, titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. Titlul a fost acordat la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu, ca semn de apreciere pentru lucrarea misionară de a promova credinţa răsăriteană şi Biserica Ortodoxă Română pe pământ american.

Ceremonia a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu“, cu participarea Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a preşedintelui Senatului universitar, prof. univ. dr. Constantin Oprean, a membrilor senatori, a prorectorului prof. univ. dr. Marian Ţiplic, a decanului facultăţii, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, a prodecanului pr. conf. univ. dr. Mircea Ielciu, a cadrelor didactice, preoţilor şi studenţilor.

Cuvântul „Laudatio“ a fost citit de pr. conf. univ. dr. Daniel Buda, care a subliniat activitatea didactică şi academică bogată a părintelui John Anthony McGuckin la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Columbia“ din New York, dar şi la alte universităţi de prestigiu din lume. Opera sa ştiinţifică numără 25 de volume pe teme religioase şi istorice şi peste 100 de studii şi articole. Din 1989, John Anthony McGuckin a devenit ortodox şi a fost hirotonit mai târziu preot în cadrul Bisericii Române din Statele Unite ale Americii, fiind un misionar cu multă dăruire şi devotament.

„O onoare şi un privilegiu“

Ceremonia a continuat cu acordarea titlului academic şi înmânarea diplomei pregătite pentru acest moment. În cuvântul de răspuns la această onorantă iniţiativă, părintele McGuckin a ţinut o prelegere despre ideile filosofice antice care au pătruns în teologia răsăriteană. Părintele profesor a mulţumit Facultăţii de Teologie şi universităţii sibiene pentru acest titlul primit acum.

„Este o onoare şi un privilegiu pentru mine să fiu aici şi să primesc această distincţie, un semn de respect şi de afecţiune venit din partea acestei cunoscute şi apreciate Facultăţi de Teologie Ortodoxă. Înseamnă mult pentru mine acest moment, nu doar pentru primirea unei distincţii academice, ci şi pentru că reafirmă şi reînnoieşte legăturile pe care le am cu Biserica Ortodoxă Română şi cu mediul teologic de aici în ultimii 20 de ani din viaţa mea. Momentul este emoţionant pentru că vine în ziua în care s-au împlinit 25 de ani de la convertirea mea la Ortodoxie“, a subliniat părintele McGuckin.

IPS Mitropolit Laurenţiu l-a felicitat pe noul membru de onoare al universităţii sibiene şi i-a mulţumit pentru contribuţia adusă la dezvoltarea teologiei ortodoxe şi la cunoaşterea Ortodoxiei pe pământ american.

Mesaje de felicitare au venit şi din partea rectorului Ioan Bondrea, transmis prin prorectorul Marian Ţiplic, din partea Facultăţii de Teologie, prin vocea decanului pr. Aurel Pavel şi a reprezentantului Editurii „Doxologia“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, unde au fost traduse în limba română o parte din lucrările sale.

Sursa: “Ziarul Lumina”

Seminarii de psihologia religiei

Seminarii de Psihologia Religiei

Pierre-Yves Brandt, profesor de psihologia religiei la  Geneva şi Lausanne, susţine, in zilele de 10 si 11 iunie, a.c, două semninarii şi un workshop pe temele “Religie şi sănătate”, “Dezvoltarea religioasă a copilului şi adultului”, “Posesia demonică: perspective culturale şi psihiatrice”

Darul unităţii Bisericii şi al lumii, implicaţii teologico-dogmatice şi culturale – Sibiu, 13-14 Mai 2014

Darul unităţii Bisericii şi al lumii, implicaţii teologico-dogmatice şi culturale

Al V-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică. Sibiu, 13-14 mai 2014

Colocviul realizează întruniri bianuale ale membrilor români ai Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi (IAODT), prezentul colocviu ajungând la cea de a V-a ediţie a sa în România (după cele din 2006 Arad, 2008 Bucureşti, 2010 Cluj, 2012 Constanţa), în paralel membrii săi participând şi la Simpozioanele internaţionale organizate în anii 2007 şi 2009 la Arad, în 2011 la Tesalonic – Grecia, şi în 2013 la Sofia – Bulgaria. Intenţia declarată a participanţilor este de a aprofunda învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe şi de a răspunde provocărilor şi problemelor complexe ale societăţii contemporane în încercarea de a găsi răspunsuri unor dispute şi dezbateri doctrinare şi orientări în privinţa misiunii Bisericii Ortodoxe în modernitate şi postmodernitate.

Comitetul de organizare al prezentului Colocviu:

  • Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu Lect.
  • Dr. Ciprian Toroczkai
  • Pr. Asist. Dr. Vasile Bîrzu

Comitetul ştiinţific

  • ÎPS Prof. dr. Laurenţiu Streza
  • Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel – Sibiu
  • Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea – Sibiu
  • Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu – Bucureşti
  • Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan – Arad

Epoca Brancovenilor in context sud-est european. Biserica, societate, geopoliticaThe Age of the Brancoveanu in South-East European Context: Church, Society, Geopolitics

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Sibiului Institutul pentru studii sud-est Europene al Academiei Romane Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Teologie “Sfantul Andrei Saguna”

Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică Simpozion internaţional

Locatie: Sibiu, Romania; Data: 12-15 Iunie 2014; Organizatori: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Pf. Prof. Dr. Nicolae Chifăr Contact: abrudanioanovidiu@yahoo.com, chifar_n2002@yahoo.com;

În perioada 12-14 iunie 2014, Facultatea de Teologie din Sibiu organizează, în colaborare cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,un simpozion internaţional cu tema: „Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”.

Manifestarea marchează tricentenarul morţii lui Constantin Brâncoveanu, personalitatea care şi-a împrumutat numele unei epoci din istoria civilizaţiei româneşti, şi este o bună ocazie de a evaluaprogresul ştiinţific înregistrat de la ultima comemorare a domnitorului martir, petrecută în 1988, într-un context politic apăsător, când regimul opresiv comunist din România bloca orice colaborare internaţională pe asemenea subiecte.

La urcarea pe tron a lui Constantin Brâncovenu, în 1688,Ţară Românească era prinsă în încleştarea imperiilor care-şi disputau hegemonia asupra acestei părţi a continentului. Cu toate acestea a reuşit să asigure pentru supuşii săi un răgaz de linişte şi de stabilitate, prin menţinerea relaţiilor tradiţionale cu Sublima Poartă şi prieteneşti cu Habsburgii şi cu Imperiul lui Petru cel Mare. S-a afirmat despre Brâncoveanu că a fost primul domnitor român „care a aplicat în mod conştient, în politica externă europenizarea, ceea ce presupune o strategie a păcii, întemeiată pe negocieri, relaţii personale, corespondenţă secretă, stimularea relaţiilor culturale şi artistice, receptivitate şi asimilare a ceea ce se numea spirit european”.

Considerăm că e binevenită reluarea discuţiilor, în contextul, de această dată, a unui prezent european, asupra rolului complex asumat de acest personaj eroic şi admirabil pe scena politicii Imperiului otoman şi în jocul destinelor ţării sale. Dorim să încurajăm contribuţiile la cunoaşterea personalităţii lui Constantin Brâncoveanu, prin evidenţierea impactului pe care politica sa l-a avut în lumea ortodoxă şi în regiunile est-mediteraneene şi pontice, dar şi din perspectiva altor domenii de studiu: istorie bisericească, istoria artei şi arhitecturii, a cultului, a ştiinţei şi educaţiei, a iconografiei şi lista poate rămâne deschisă.

Desfăşurarea manifestării la Sibiu e justificată prin semnificaţia acestei zone geografice pentru relevanţa naţională a personalităţii şi epocii marelui voievod muntean. Ambianţa pe care o putem oferi reuniunii academice – inclusiv prin iconostasul din capela facultăţii, ale cărui icoane au fost atribuite vestitului Constantinos, zugravul de curte al Cantacuzinilor şi autorul frescelor ctitoriei brâncoveneşti de la Hurezi – poate stimula un dialog viu între ştiinţă şi credinţă, cultură şi artă, tradiţie şi actualitate. În ultima zi de desfăşurare a simpozionului, participanţii vor avea ocazia să-şi continue dialogul pe parcursul vizitei la câteva monumente bisericeşti din zona Sibiului şi a Făgăraşului, ilustrative pentru maniera în care a fost difuzat în spaţiul culturii şi spiritualităţii ortodoxe transilvănene, stilul artistic al epocii brâncoveneşti.

Romanian Orthodox Archbishopric of Sibiu The Institute for South-East European Studies of the RomanianAcademy “Lucian Blaga” University of Sibiu “St. Andrei Şaguna” Faculty of Theology

The Age of the Brancoveanu in South-East European Context: Church, Society, Geopolitics

Location: Sibiu, Romania; Date: 12-15 June 2014; Organisers: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Pf. Prof. Dr. Nicolae Chifăr Contact: abrudanioanovidiu@yahoo.com, chifar_n2002@yahoo.com;

In the period 12-15 June 2014, the Faculty of Theology in Sibiu organizes, in collaboration with the Institute for South-East European Studies of the Romanian Academy, a symposium on the theme: “The Age of the Brâncoveanu in South-East European Context: Church, Society, Geopolitics”.

The symposium is organized for the tercentenary of the death of Constantine Brancoveanu, and is a good occasion to evaluate the scientific progress since the last commemoration of the martyr prince whose name came to be identified with an era in the history of Romanian civilization, which occurred in a gloomy political context – in 1988, when oppression by the Communist Regime in Romania blocked any international collaboration on such subjects.

At Brancoveanu’s enthronement in 1688, Wallachia was the crossroad of competing empires. Nevertheless, Brâncoveanu managed to use the context in his favor and gave those whom he ruled a respite of tranquility and stability, by maintaining the relations with the Sublime Porte and friendly alliances with the Habsburgs and the Empire of Peter the Great. It has been argued that Brâncoveanu was the first Romanian ruler “who consciously adopted Europeanization in his external politics, which involved a strategy of peace, based on negotiations, personal affiliations, secret correspondence, the stimulation of cultural and artistic relations, receptivity and assimilation of what used to be called the European spirit”.

We believe it is time to resume the discussion, this time from the perspective of a European present, on the complex role assumed by a heroic and admirable character on the scene of the Ottoman Empire’s politics and within the context of his country’s destiny. We would like to encourage contributions on the personality of Constantine Brâncoveanu, on the relevant historical processes of his epoch and the impact of his reign in the Orthodox World, the Eastern Mediterranean and pontic regions and on any domain of cultural creativity: Church history, art history, history of architecture, liturgy, scholarship and education, iconography, hierotopy, and the list remains open.

The choice of Sibiu for the symposium’s convent is also justified by the significance of this geographic area for the evaluation of Brâncoveanu’s international influence. The ambiance that we can provide for this academic meeting – including the iconostasis in the Chapel of the Faculty of Theology, with paintings attributed to the well-known iconographer Constantinos, the painter at the court of the Cantacuzenos princes and the author of frescoes in the Hurezi monastery, founded by Brâncoveanu himself – might stimulate a lively dialogue between history, religion, culture and art. For two days following the symposium you will have the opportunity to visit several church monuments around Sibiu, Făgăraş and in the district of Vâlcea, illustrative for the artistic style of Brâncoveanu’s culture and spirituality.