Master

MASTER

Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

Sesiune de admitere iulie 2017

Nr. Crt. Domeniul de masterat Specializarea Durata Număr credite Forma de învațământ (ZI/ID/FR) Nr. Locuri Propuse
Fără taxă Cu taxă
1 Teologie Teologie sistematică 2 ani 120 ZI 16 14
2 Teologie Teologie practică 2 ani 120 ZI 17 13
3 Teologie Teologie istorică 2 ani 120 ZI  17 13

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

SESIUNEA 1 ( vară)
Perioada de înscriere 12-17.07.2017 ora: 9:00- 14:00
Perioada de concurs 18-19.07.2017 ora 9:00
Afişarea rezultatelor 21.07.2017
Confirmare locuri 24-29.07.2017
Rezultate finale 31.07.2017

SESIUNEA 2 (toamnă)
Perioada de înscriere 11-14.09.2017 ora: 9:00- 14:00
Perioada de concurs 15.09.2017 ora: 9:00
Afişarea rezultatelor 16.09.2017
Confirmare locuri 18-20.09.2017
Rezultate finale 21.09.2017

Admiterea la ciclul de Master se face prin concurs mixt:

I. Examen oral din cunoştinţe de bază din ramura specializării vizate – 40%
II. Media examenului de licenţă – 60%

Tematica examenului şi metodogia admiterii pot fi consultate aici.

In situaţie de balotaj, departajarea se face astfel:

– nota examenului de Cunostinte generale si de specialitate obtinuta la examenul de Licenta.

Dosarele vor cuprinde:

– a) Diploma de licenta – original sau adeverinta in original pentru absolventii din promotia 2016;

– b) Foaie matricola facultate (original) sau situatia scolara pentru absolventii din promotia  2016;

– c) actele mentionate  la ciclul de licenta.

Taxa pentru locurile nebugetate – 2900 RON / AN