Master

MASTER

Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

Sesiune de admitere iulie 2017

Nr. Crt. Domeniul de masterat Specializarea Durata Număr credite Forma de învațământ (ZI/ID/FR) Nr. Locuri Propuse
Fără taxă Cu taxă
1 Teologie Teologie sistematică 2 ani 120 ZI 16 14
2 Teologie Teologie practică 2 ani 120 ZI 17 13
3 Teologie Teologie istorică 2 ani 120 ZI  17 13

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

SESIUNEA 1 ( vară)

SESIUNEA 2 (toamnă)

Admiterea la ciclul de Master se face prin concurs mixt:

I. Examen oral din cunoştinţe de bază din ramura specializării vizate – 40%
II. Media examenului de licenţă – 60%

Tematica examenului şi metodogia admiterii pot fi consultate aici.

In situaţie de balotaj, departajarea se face astfel:

– nota examenului de Cunostinte generale si de specialitate obtinuta la examenul de Licenta.

Dosarele vor cuprinde:

– a) Diploma de licenta – original sau adeverinta in original pentru absolventii din promotia 2016;

– b) Foaie matricola facultate (original) sau situatia scolara pentru absolventii din promotia  2016;

– c) actele mentionate  la ciclul de licenta.

Taxa pentru locurile nebugetate – 2900 RON / AN