Doctorat

DOCTORAT

Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

            1. La Facultatea de Teologie „Andrei Saguna” Sibiu se organizează cursuri postuniversitare de DOCTORAT la următoarele specializări:

SPECIALIZĂRI CONDUCĂTORI DOCTORAT
Studiul Noului Testament

Teologie morala

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Spiritualitate ortodoxă Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Ica Jr.
Teologie liturgică și pastorală I. P. S. Prof. Univ. Dr. Laurențiu Streza

Prof. Univ. Dr. Ciprian Streza

Misiologie Pr. Prof. Univ. Dr. Pavel Aurel
Teologie Muzica Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Grajdian
Istorie bisericească universală Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr

Pr. Conf. Univ. Dr. Daniel Buda

Istorie Bisericii Române Prof. Dr. Paul Brusanowski

2. Susținere examen de admitere:adresa 358 SB

 Eliminatoriu:     Limba moderna: Engleza, Franceza, Germana – la alegere;

Proba scrisa: Teologie Dogmatica;

 Proba orala: specializarea aleasa.

Proba orala: prezentarea proiectului de cercetare

3. Actele necesare la înscriere sunt:

                        a) copie legalizată după certificatul de naștere;

                        b) copie legalizată după diploma de bacalaureat;

                        c) copie legalizată după diploma de licență;

                        d) copie legalizată după foaia matricolă din facultate;

                        e) copie legalizată după diploma de studii de master (dacă este cazul) si foile matricole aferente;

                        f) curriculum vitae;

                        g) lista lucrărilor publicate;

                        h) copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare al numelui (dacă este cazul);

                        i) copie dupa buletin / carte de identitate;

                        j) certificatul de competenta lingvistica

NOTA: Fiind vorba de o Facultate de Teologie candidatul trebuie sa prezinte la dosar binecuvântarea ierarhului locului.

Au dreptul sa se inscrie la examenul de admitere doar candidatii care au licenta in domeniul TEOLOGIE .

4. Programele valabile pentru admitere se pot procura de la Secretariatul Facultății.

5. Exista posibilitatea de a intra la doctorat pe locuri „cu taxa”. Valoarea taxei de școlarizare se stabilește anual, prin decizia Senatului Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Alte informații privind numărul de locuri, perioada de înscriere la concursul de admitere, data susținerii examenului de admitere, taxe de înscriere, etc. se vor solicita ulterior la tel. 0269/21.05.30; 0269/21.03.82 (orele 9 – 14). Persoana de contact: Ciprian Mețiu.

Înscrierile pentru concursul de admitere la doctorat se fac cu avizul Facultății de Teologie.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat media minimă este de 8,51 și se calculează în felul următor:

                               70% din media ciclului de licență [(1+2+3+4+media de licență) : 5]

                            + 30% din media cilului de master [(1+2+media disertației) : 3]

(conform Hotărârii Sfântului Sinod  Nr.337 / 10.03.2010)